Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Kamil BEŁZ
imię : Kamil
nazwisko : BEŁZ
data ur. : 1986-04-02 (Sen) 34 179
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS-AWF Biała Podlaska

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (6) wykres

  17.01   2005-09-24   Lublin  U20

  Kula (7.26) wykres

  14.89   2005-08-25   Kielce  U20
  16.51   2006-05-06   Biała Podlaska  U23
  16.01   2007-09-15   Kielce  U23
  16.77   2008-09-13   Grudziądz  U23
  18.75   2009-05-24   Warszawa  Sen
  19.19   2010-05-08   Biała Podlaska  Sen
  17.45   2012-08-17   Międzyzdroje  Sen
  16.18   2013-06-01   Gdańsk  Sen
  17.74   2014-07-05   Gdańsk  Sen
  16.01   2015-06-06   Gdańsk  Sen

  Dysk (2) wykres

  42.47   2005-08-26   Kielce  U20
  48.93   2006-05-13   Lublin  U23
  51.93   2007-05-12   Lublin  U23
  56.63   2008-09-14   Grudziądz  U23
  58.38   2009-05-23   Warszawa  Sen
  61.98   2010-07-08   Bielsko-Biała  Sen
  50.74   2012-08-18   Radom  Sen
  47.60   2013-07-13   Sopot  Sen
  48.64   2014-07-05   Gdańsk  Sen
  44.58   2015-09-12   Kraków  Sen

  Dysk (1.75) wykres

  48.37   2005-09-24   Lublin  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.19393515586853 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl