Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Karolina PILARSKA
imię : Karolina
nazwisko : PILARSKA
data ur. : 1987-07-19 (Sen) 32 30
płeć : Kobieta
klub : WKB Meta Lubliniec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  1000 m wykres

  3:07.64   2009-05-02   Częstochowa  U23
  3:03.90   2012-05-03   Sosnowiec  Sen

  1500 m wykres

  4:51.37   2009-08-23   Częstochowa  U23
  4:47.97   2010-06-12   Sosnowiec  Sen
  4:42.53   2011-08-06   Częstochowa  Sen
  4:44.77   2012-05-05   Częstochowa  Sen
  4:41.46   2013-06-15   Sosnowiec  Sen

  2000 m wykres

  6:58.53   2009-04-26   Chorzów  U23
  6:38.03   2011-04-30   Sosnowiec  Sen
  6:50.63   2012-04-29   Chorzów  Sen

  3000 m wykres

  11:17.53   2004-06-12   Chorzów  U18
  11:35.60   2005-05-14   Częstochowa  U20
  10:36.75   2009-06-21   Częstochowa  U23
  10:10.87   2011-05-14   Sosnowiec  Sen
  10:03.15   2013-06-08   Sosnowiec  Sen
  10:05.69   2015-06-06   Sosnowiec  Sen

  5000 m wykres

  19:00.26   2005-06-05   Bielsko-Biała  U20
  18:02.61   2009-08-30   Bielsko-Biała  U23
  17:42.06   2013-07-19   Toruń  Sen
  17:43.52   2015-07-19   Kraków  Sen
  17:07.07   2016-06-26   Bydgoszcz  Sen
  18:12.72   2018-07-22   Lublin  Sen

  10000 m wykres

  36:57.45   2013-07-27   Inowrocław  Sen
  35:16.37   2015-05-16   Wieliczka  Sen
  34:41.33   2016-05-21   Białogard  Sen

  Półmaraton wykres

  1:24:46   2010-09-19   Łowicz  Sen
  1:20:05   2011-09-04   Piła  Sen
  1:19:41   2012-03-25   Warszawa  Sen
  1:19:09   2013-09-08   Piła  Sen
  1:18:40   2014-11-09   Kościan  Sen
  1:16:50   2015-09-06   Piła  Sen
  1:16:28   2016-09-04   Piła  Sen
  1:18:28   2018-09-02   Piła  Sen

  Maraton wykres

  2:43:29   2016-10-02   Torino (ITA)  Sen
  2:49:06   2018-04-08   Dębno  Sen

  Mila wykres

  5:09.41   2010-10-02   Częstochowa  Sen
  5:17.51   2013-09-18   Częstochowa  Sen

  Przełaj wykres

  :30:08   2014-11-29   Kraków  Sen
  :18:13   2015-03-22   Iława  Sen
  :18:32   2016-03-20   Żagań  Sen

  10 km wykres

  38:12   2012-05-27   Bielsko-Biała  Sen
  36:39   2013-10-13   Płock  Sen
  35:20   2015-10-18   Uniejów  Sen
  34:57   2016-09-25   Knurów  Sen

  5 km wykres

  17.04   2015-09-27   Warszawa  Sen
  16:56   2018-06-16   Warszawa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.21780109405518 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl