Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Martyna
nazwisko : ŚWIERCZYK
data ur. : 1989-07-08 (Sen) 31 112
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.91 (-0.9)   2004-06-12   Poznań  U16
  12.59 (-0.1)   2005-06-04   Poznań  U18
  12.56 (0.0)   2006-05-27   Wrocław  U18
  12.42 (+0.4)   2007-06-26   Biała Podlaska  U20
  12.14 (+1.2)   2008-06-14   Hradec Kralowe CZE  U20
  12.01 (+2.0)   2009-06-18   Słubice  U23
  12.07 (+0.8)   2010-06-05   Nové Město nad Metují (CZE)  U23
  12.48 (0.0)   2011-06-11   Sosnowiec  U23
  12.70 (+0.1)   2012-05-26   Wrocław  Sen

  200 m wykres

  26.83 (+0.2)   2004-06-12   Poznań  U16
  25.83 (0.0)   2005-08-31   Wrocław  U18
  25.61 (-0.6)   2006-07-26   Łódź  U18
  25.38 (+0.5)   2007-06-27   Biała Podlaska  U20
  24.87 (+0.3)   2008-06-21   Poznań  U20
  24.44 (+1.2)   2009-05-24   Warszawa  U23
  24.73 (-0.3)   2010-07-03   Jablonec (CZE)  U23
  26.69 (-3.3)   2011-09-17   Praha (CZE)  U23
  25.48 (0.0)   2012-05-13   Łódź  Sen

  300 m wykres

  41.41   2004-09-26   Świecie  U16
  40.79   2005-04-30   Poznań  U18
  40.56   2008-08-30   Leszno  U20
  40.55   2010-05-01   Wrocław  U23
  42.15   2012-04-28   Wrocław  Sen

  400 m wykres

  60.43   2004-06-18   Wrocław  U16
  59.17   2005-05-29   Wrocław  U18
  60.22   2006-05-06   Poznań  U18
  58.71   2010-09-04   Olomouc (CZE)  U23

  100 m pł wykres

  14.55 (-0.4)   2011-06-19   Leszno  U23
  14.93 (0.0)   2012-06-09   Wrocław  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.34511280059814 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl