Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Agnieszka
nazwisko : KARPIESIUK
data ur. : 1982-04-17 (Masters) 38 222
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.43 (+0.4)   2005-08-20   Gdańsk  Sen
  12.31 (+0.7)   2006-08-19   Sopot  Sen
  12.33 (+0.3)   2007-06-23   Sopot  Sen
  12.23 (+0.5)   2008-06-28   Sopot  Sen
  12.75 (-0.9)   2011-05-28   Gdańsk  Sen

  200 m wykres

  24.91 (-0.3)   2005-08-20   Gdańsk  Sen
  24.30 (+1.0)   2006-08-19   Sopot  Sen
  24.11 (+1.2)   2007-07-07   Sopot  Sen
  24.18 (+0.3)   2008-06-28   Sopot  Sen
  24.96 (+0.6)   2010-05-29   Gdańsk  Sen
  25.77 (0.0)   2011-05-28   Gdańsk  Sen
  25.64 (-0.6)   2012-05-05   Gdańsk  Sen
  25.61 (+0.3)   2014-05-18   Łódź  Sen

  400 m wykres

  59.31   1998-05-29   Suwałki  U18
  57.12   1999-06-28   Zielona Góra  U18
  57.19   2000-08-28   Wrocław  U20
  56.99   2001-07-08   Zielona Góra  U20
  56.45   2002-07-20   Gdańsk  U23
  56.62   2003-05-24   Gdańsk  U23
  56.66   2004-06-05   Gdańsk  U23
  54.45   2005-08-20   Gdańsk  Sen
  53.25   2006-09-09   Toruń  Sen
  52.43   2007-07-01   Poznań  Sen
  52.45   2008-06-15   Warszawa  Sen
  56.00   2009-09-05   Kraków  Sen
  54.43   2010-07-09   Bielsko-Biała  Sen
  54.86   2011-06-11   Gdańsk  Sen
  54.92   2013-07-13   Sopot  Sen
  54.76   2014-07-05   Gdańsk  Sen

  800 m wykres

  2:17.19   2000-05-06   Sopot  U20
  2:15.76   2001-07-15   Gdańsk  U20

  100 m pł wykres

  15.16 (0.0)   2005-07-01   Gdańsk  Sen

  400 m pł K wykres

  62.54   2002-08-25   Kraków  U23
  62.37   2003-07-13   Warszawa  U23
  58.52   2004-09-22   Kraków  U23
  57.61   2005-08-28   Kraków  Sen
  55.88   2006-06-18   Warszawa  Sen
  56.70   2007-06-17   Warszawa  Sen
  56.38   2009-08-01   Bydgoszcz  Sen
  58.73   2011-09-10   Kraków  Sen
  58.24   2012-05-27   Gdańsk  Sen
  58.25   2013-07-19   Toruń  Sen
  59.61   2014-05-18   Łódź  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.28461694717407 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl