Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Hubert CHMIELAK
imię : Hubert
nazwisko : CHMIELAK
data ur. : 1989-06-19 (Sen) 30 58
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Wzwyż wykres

  1.65   2004-10-03   Białystok  U16

  Trójskok wykres

  13.35 (+0.1)   2008-05-17   Białystok  U20

  Oszczep (600) wykres

  53.52   2004-09-25   Świecie  U16

  Oszczep (800) wykres

  45.88   2005-10-01   Białystok  U18
  62.93   2006-09-30   Białystok  U18
  64.98   2007-06-26   Biała Podlaska  U20
  72.13   2008-07-05   Szczecin  U20
  76.69   2009-05-24   Warszawa  U23
  77.48   2010-10-02   Białystok  U23
  77.03   2011-06-11   Chojnice  U23
  78.45   2012-06-09   Sopot  Sen
  80.28   2013-07-21   Toruń  Sen
  82.58   2014-09-19   Kołobrzeg  Sen
  82.28   2015-05-17   Łódź  Sen
  80.42   2016-05-14   Słupsk  Sen
  80.20   2017-07-29   Cetniewo (OPO)  Sen
  78.19   2018-06-02   Białogard  Sen
  82.28   2019-08-01   Jelenia Góra  Sen

  Oszczep (700) wykres

  50.51   2004-10-03   Białystok  U16
  55.38   2005-09-10   Białystok  U18
  68.37   2006-09-09   Białystok  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.017778873443604 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl