Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Anna
nazwisko : STYRCZ
data ur. : 1982-04-17 (Masters) 38 80
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  29.87 (-0.3)   2004-09-04   Gdańsk  U23
  28.83 (-0.7)   2011-10-08   Kielce  Sen

  800 m wykres

  2:43.74   2004-09-05   Gdańsk  U23
  2:40.84   2011-10-09   Kielce  Sen

  100 m pł J MŁ wykres

  16.87 (0.0)   1998-10-03   Kielce  U18

  100 m pł wykres

  17.62 (0.0)   2004-09-04   Gdańsk  U23
  16.81 (+0.3)   2011-10-08   Kielce  Sen
  16.50 (+0.2)   2015-09-19   Kraków  Sen
  17.85 (0.0)   2017-07-01   Kraków  Masters

  Wzwyż wykres

  1.59   1999-10-02   Kielce  U18
  1.64   2000-06-10   Łódź  U20
  1.62   2001-06-17   Kielce  U20
  1.60   2002-05-18   Kraków  U23
  1.60   2003-05-11   Kraków  U23
  1.65   2004-09-04   Gdańsk  U23
  1.65   2005-05-29   Kraków  Sen
  1.66   2006-08-26   Kraków  Sen
  1.74   2007-06-23   Kielce  Sen
  1.74   2008-07-04   Szczecin  Sen
  1.75   2009-08-23   Częstochowa  Sen
  1.76   2010-06-12   Kraków  Sen
  1.75   2011-06-11   Sosnowiec  Sen
  1.75   2012-06-30   Kielce  Sen
  1.70   2013-06-07   Łódź  Sen
  1.75   2014-05-11   Sosnowiec  Sen
  1.74   2015-07-20   Kraków  Sen
  1.74   2016-05-21   Łódź  Sen
  1.68   2017-06-18   Sucha Beskidzka  Masters

  W dal wykres

  4.84 (0.0)   2004-09-05   Gdańsk  U23
  4.96 (0.0)   2006-06-21   Kraków  Sen
  4.98 (+0.3)   2011-10-09   Kielce  Sen
  5.32 (+1.0)   2012-05-19   Bydgoszcz  Sen
  4.93 (+1.5)   2013-06-08   Łódź  Sen
  5.14 (0.0)   2014-05-11   Sosnowiec  Sen
  5.11 (-0.4)   2015-10-04   Kraków  Sen
  5.10 (+0.4)   2016-10-02   Kraków  Sen
  5.03 (0.0)   2017-07-01   Kraków  Masters

  Trójskok wykres

  10.55 (0.0)   1998-05-30   Lublin  U18
  11.29 (+1.3)   1999-05-22   Kielce  U18
  11.11 (+1.1)   2000-05-27   Bydgoszcz  U20
  11.19 (+1.6)   2001-06-08   Łódź  U20
  11.81 (0.0)   2002-05-18   Kraków  U23
  11.19 (+1.5)   2003-05-25   Poznań  U23
  11.07 (0.0)   2005-06-18   Kraków  Sen
  11.17 (0.0)   2006-06-03   Kraków  Sen
  11.31 (-0.1)   2009-06-14   Kraków  Sen
  11.40 (+1.6)   2010-05-09   Kraków  Sen
  11.72 (+1.7)   2011-06-11   Sosnowiec  Sen
  11.71 (+0.1)   2012-06-30   Kielce  Sen
  11.06 (+0.3)   2013-05-19   Łódź  Sen
  11.52 (+0.8)   2014-06-20   Kraków  Sen
  11.22 (-1.9)   2015-10-04   Kraków  Sen
  11.08 (+0.5)   2016-09-03   Częstochowa  Sen
  10.89 (0.0)   2017-07-01   Kraków  Masters

  Kula (4) wykres

   8.01   2011-10-08   Kielce  Sen

  Oszczep (600) wykres

  27.02   2004-09-05   Gdańsk  U23
  23.44   2011-10-09   Kielce  Sen

  7-bój wykres

  3861   2011-10-09   Kielce  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.48197507858276 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl