Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Agata
nazwisko : DRÓŻDŻ
data ur. : 1984-05-15 (Masters) 35 94
płeć : Kobieta
klub : KKL Kielce

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  400 m wykres

  63.58   1999-06-12   Kielce  U16
  60.35   2006-09-02   Bielsko-Biała  U23

  600 m wykres

  1:42.16   1998-09-19   Warszawa  U16

  800 m wykres

  2:24.61   1999-05-29   Mielec  U16
  2:23.66   2001-05-26   Kielce  U18
  2:18.26   2003-05-18   Warszawa  U20
  2:12.91   2005-05-29   Lublin  U23
  2:14.73   2006-05-21   Warszawa  U23

  1000 m wykres

  3:02.71   1998-09-12   Lublin  U16
  3:03.51   1999-09-12   Kielce  U16
  3:01.47   2000-09-09   Kielce  U18
  2:58.31   2001-07-22   Kraków  U18
  3:01.86   2002-05-05   Mielec  U20
  3:00.10   2003-09-06   Spała  U20
  2:57.07   2005-04-30   Kielce  U23
  2:55.96   2006-04-29   Kielce  U23
  2:52.51   2007-05-05   Warszawa  Sen
  2:56.58   2008-07-19   Kielce  Sen

  1500 m wykres

  4:53.77   1999-06-19   Kraków  U16
  4:49.54   2000-06-24   Kielce  U18
  4:51.35   2001-05-12   Mielec  U18
  4:38.76   2002-07-20   Gdańsk  U20
  4:33.26   2003-08-03   Sopot  U20
  4:30.66   2005-08-20   Warszawa  U23
  4:31.03   2006-05-20   Warszawa  U23
  4:24.62   2007-06-06   Siedlce  Sen
  4:28.03   2008-05-03   Kozienice  Sen

  3000 m wykres

  10:34.80   2000-06-10   Łódź  U18
  10:23.80   2001-06-08   Łódź  U18
  10:09.15   2002-06-08   Łódź  U20
  10:04.61   2003-08-28   Zielona Góra  U20
  10:13.43   2004-05-16   Warszawa  U23
   9:47.72   2006-06-03   Kielce  U23
  10:10.01   2007-09-08   Łódź  Sen
   9:57.67   2008-09-06   Zamość  Sen

  5000 m wykres

  17:19.89   2006-08-27   Toruń  U23

  1500 m prz wykres

  5:01.02   2001-07-27   Poznań  U18
  4:52.89   2002-06-01   Bielsko Biała  U20
  4:51.13   2005-06-04   Kielce  U23

  2000 m prz wykres

  6:47.48   2002-06-30   Bielsko Biała  U20
  6:46.39   2003-06-29   Zamość  U20
  6:56.76   2008-06-21   Kielce  Sen

  3000 m prz wykres

  11:02.95   2001-08-16   Kerkrade  U18
  10:53.69   2002-07-27   Gdańsk  U20
  10:48.40   2003-09-27   Białogard  U20
  10:25.38   2005-06-26   Biała Podlaska  U23
  10:20.74   2006-07-23   Bydgoszcz  U23
  10:11.00   2007-07-01   Poznań  Sen
  10:30.10   2008-05-31   Biała Podlaska  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.19804501533508 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl