Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Agnieszka MALUŚKIEWICZ
imię : Agnieszka
nazwisko : MALUŚKIEWICZ
data ur. : 1989-03-18 (Sen) 31 185
płeć : Kobieta
klub : OŚ AZS Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (3) wykres

  11.57   2004-10-08   Poznań  U16

  Kula (4) wykres

  10.60   2005-09-28   Poznań  U18
  12.17   2006-06-10   Zamość  U18
  13.30   2007-06-09   Poznań  U20
  12.84   2008-08-30   Słubice  U20
  15.03   2009-06-26   Kraków  U23
  15.16   2010-06-08   Warszawa  U23
  14.96   2011-06-09   Kędzierzyn-Koźle  U23
  15.24   2012-09-12   Zielona Góra  Sen
  15.96   2013-07-13   Sopot  Sen
  17.20   2014-08-28   Leszno  Sen
  16.74   2015-05-02   Bojanowo  Sen
  16.41   2016-06-24   Bydgoszcz  Sen
  16.17   2017-05-21   Łódź  Sen
  16.13   2018-08-26   Warszawa  Sen
  15.96   2019-05-18   Środa Wielkopolska  Sen
  15.94   2020-08-30   Włocławek  Sen

  Dysk (1) wykres

  28.74   2006-05-06   Poznań  U18
  31.90   2008-10-05   Wolsztyn  U20
  36.70   2009-09-11   Wrocław  U23
  39.39   2010-05-28   Warszawa  U23
  38.36   2011-07-03   Gdańsk  U23
  41.07   2012-05-18   Bydgoszcz  Sen
  39.50   2013-05-18   Łódź  Sen
  39.48   2014-05-04   Bojanowo  Sen
  39.16   2015-05-02   Bojanowo  Sen
  38.75   2016-05-22   Łódź  Sen

  Młot (4) wykres

  33.71   2008-10-05   Wolsztyn  U20
  31.59   2009-09-11   Wrocław  U23
  37.05   2010-04-25   Września  U23
  40.87   2013-10-12   Bojanowo  Sen
  42.24   2016-05-22   Łódź  Sen
  38.14   2017-05-21   Łódź  Sen
  42.07   2019-05-18   Środa Wielkopolska  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.30319905281067 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl