Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Paulina
nazwisko : JAKIMOWSKA
data ur. : 1988-06-11 (Sen) 32 139
płeć : Kobieta
klub : KS AZS UWM Olsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  27.87 (0.0)   2009-05-09   Olsztyn  U23

  300 m wykres

  44.19   2009-04-25   Olsztyn  U23

  400 m wykres

  60.92   2005-08-28   Gdańsk  U18
  58.92   2009-08-23   Olsztyn  U23
  60.36   2010-05-28   Warszawa  U23

  600 m wykres

  1:35.33   2008-08-23   Olsztyn  U23
  1:35.77   2009-08-22   Olsztyn  U23

  800 m wykres

  2:15.01   2005-07-16   Gdańsk  U18
  2:17.59   2006-07-09   Słupsk  U20
  2:17.01   2007-06-23   Sopot  U20
  2:12.37   2008-06-28   Sopot  U23
  2:10.64   2009-08-30   Bielsko-Biała  U23
  2:07.99   2010-07-08   Bielsko-Biała  U23

  1000 m wykres

  3:04.48   2004-05-01   Olsztyn  U18
  3:04.75   2005-04-30   Olsztyn  U18
  3:03.17   2007-05-06   Sopot  U20
  2:57.53   2008-08-17   Międzyzdroje  U23
  2:49.48   2009-08-17   Międzyzdroje  U23

  1500 m wykres

  4:42.39   2005-06-18   Gdańsk  U18
  4:47.55   2006-06-17   Słupsk  U20
  4:44.08   2007-06-28   Biała Podlaska  U20
  4:57.24   2008-05-23   Poznań  U23
  4:27.87   2009-08-02   Bydgoszcz  U23
  4:27.83   2010-06-19   Kutno  U23

  3000 m wykres

  10:29.00   2005-09-18   Warszawa  U18
  10:14.02   2009-09-05   Olsztyn  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.17366003990173 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl