Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Klaudia
nazwisko : WALTER
data ur. : 1990-11-12 (Sen) 29 143
płeć : Kobieta
klub : KS AZS UWM Olsztyn

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.43 (+1.3)   2006-05-27   Olsztyn  U18

  200 m wykres

  27.44 (+0.8)   2005-05-21   Płock  U16
  27.05 (+0.5)   2006-05-13   Olsztyn  U18

  300 m wykres

  43.63   2005-09-11   Płock  U16

  400 m wykres

  61.53   2006-05-27   Olsztyn  U18
  61.28   2009-08-01   Bydgoszcz  U20

  800 m wykres

  2:20.72   2006-06-14   Płock  U18
  2:25.78   2007-09-08   Warszawa  U18
  2:18.98   2009-07-26   Sopot  U20

  1000 m wykres

  3:11.26   2009-04-25   Olsztyn  U20

  1500 m wykres

  4:54.96   2007-08-29   Łódź  U18
  4:50.48   2009-08-27   Biała Podlaska  U20

  5000 m wykres

  19:40.30   2007-09-02   Olsztyn  U18
  18:41.42   2008-08-03   Toruń  U20
  19:09.85   2009-07-05   Słupsk  U20

  300 m pł wykres

  47.08   2005-09-10   Płock  U16

  400 m pł K wykres

  68.73   2005-08-26   Olsztyn  U16
  65.46   2006-06-17   Białystok  U18

  1500 m prz wykres

  5:22.81   2006-08-30   Olsztyn  U18
  5:18.03   2007-07-19   Olsztyn  U18
  5:09.15   2009-08-22   Olsztyn  U20

  2000 m prz wykres

  7:20.51   2007-07-25   Szczecin  U18
  7:17.40   2008-08-02   Toruń  U20
  7:19.10   2009-07-04   Słupsk  U20

  3000 m prz wykres

  12:21.10   2008-06-11   Płock  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.26856207847595 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl