Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Piotr
nazwisko : WOŹNIAK
data ur. : 1991-06-16 (Sen) 28 293
płeć : Mężczyzna
klub : SKLA Sopot

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.22 (-0.8)   2012-05-05   Gdańsk  U23

  200 m wykres

  23.12 (-0.1)   2008-05-17   Olsztyn  U18
  23.86 (0.0)   2009-05-09   Olsztyn  U20
  22.94 (+1.4)   2010-05-01   Gdańsk  U20
  22.68 (+0.5)   2011-08-05   Sopot  U23
  22.51 (-1.5)   2013-06-15   Starogard Gdański  U23
  22.14 (+0.1)   2014-05-24   Białogard  Sen

  300 m wykres

  42.21   2005-09-04   Sosnowiec  U16
  38.69   2006-09-17   Olsztyn  U16
  36.91   2009-09-20   Lubawa  U20
  35.83   2010-05-01   Gdańsk  U20
  35.88   2011-05-07   Gdańsk  U23
  35.36   2012-05-05   Gdańsk  U23
  35.39   2013-05-15   Gdańsk  U23

  400 m wykres

  50.97   2010-05-15   Gdańsk  U20
  48.98   2011-06-18   Chojnice  U23
  49.39   2012-07-28   Białogard  U23
  49.01   2013-06-07   Łódź  U23
  49.03   2014-06-21   Starogard Gdański  Sen

  600 m wykres

  1:29.14   2009-04-25   Olsztyn  U20
  1:24.81   2010-04-25   Olsztyn  U20
  1:21.35   2014-04-26   Władysławowo-Cetniewo  Sen

  110 m pł M (99.1) wykres

  16.04 (+1.8)   2009-05-02   Sopot  U20
  15.11 (-2.0)   2010-05-15   Gdańsk  U20

  110 m pł MŁ wykres

  15.80 (0.0)   2006-09-17   Olsztyn  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.72 (0.0)   2007-08-25   Olsztyn  U18
  14.35 (-0.1)   2008-05-17   Olsztyn  U18

  300 m pł wykres

  44.62   2005-09-17   Chorzów  U16
  41.10   2006-09-16   Olsztyn  U16
  39.52   2008-08-23   Olsztyn  U18
  42.01   2009-05-02   Sopot  U20
  38.74   2010-04-25   Olsztyn  U20

  400 m pł J MŁ wykres

  55.91   2008-06-14   Olsztyn  U18

  400 m pł wykres

  57.25   2009-05-09   Olsztyn  U20
  54.20   2010-06-26   Białystok  U20
  53.09   2011-07-03   Gdańsk  U23
  52.95   2012-06-03   Słupsk  U23
  52.37   2013-07-20   Toruń  U23

  Wzwyż wykres

  1.60   2015-05-22   Łódź  Sen

  Kula (6) wykres

   9.35   2009-10-08   Łódź  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.61738801002502 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl