Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Karolina TYMIŃSKA
imię : Karolina
nazwisko : TYMIŃSKA
data ur. : 1984-10-04 (Sen) 34 138
płeć : Kobieta
klub : SKLA Sopot

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.61   2009-02-14   Spała  Sen
   7.55   2014-01-26   Spała  Sen

  600 m wykres

  1:35.42   2012-03-09   Istanbul (TUR)  Sen

  800 m wykres

  2:20.31   2003-01-25   Warszawa  U20
  2:21.65   2004-02-21   Spała  U23
  2:16.13   2005-02-19   Spała  U23
  2:12.19   2006-02-25   Spała  U23
  2:12.31   2007-03-02   Birmingham GBR  Sen
  2:06.72   2008-02-16   Spała  Sen
  2:10.69   2009-03-06   Turyn  Sen
  2:11.16   2010-03-13   Doha (QAT)  Sen
  2:14.06   2011-03-04   Paryż (FRA)  Sen
  2:08.25   2012-03-09   Istanbul (TUR)  Sen
  2:12.03   2014-03-07   Sopot  Sen
  2:16.84   2016-03-05   Toruń  Sen

  Wzwyż wykres

  1.60   2004-02-22   Spała  U23
  1.66   2005-02-19   Spała  U23
  1.67   2006-02-17   Talin  U23
  1.70   2007-03-02   Birmingham GBR  Sen
  1.72   2008-02-16   Spała  Sen
  1.71   2009-03-06   Turyn  Sen
  1.75   2010-02-21   Wiedeń (AUT)  Sen
  1.74   2011-03-04   Paryż (FRA)  Sen
  1.72   2012-03-09   Istanbul (TUR)  Sen
  1.75   2014-03-07   Sopot  Sen
  1.69   2016-03-05   Toruń  Sen

  W dal wykres

  5.84   2003-01-25   Warszawa  U20
  6.08   2004-02-21   Spała  U23
  6.23   2005-02-19   Spała  U23
  6.29   2006-02-17   Talin  U23
  6.45   2007-02-17   Spała  Sen
  6.54   2008-02-16   Spała  Sen
  6.22   2009-03-06   Turyn  Sen
  6.40   2010-02-21   Wiedeń (AUT)  Sen
  6.33   2011-03-04   Paryż (FRA)  Sen
  6.54   2012-02-18   Spała  Sen
  6.36   2014-02-22   Sopot  Sen
  6.10   2016-03-05   Toruń  Sen

  Kula (4) wykres

  11.72   2003-01-24   Warszawa  U20
  12.08   2004-02-21   Spała  U23
  13.82   2005-01-22   Spała  U23
  14.09   2006-02-11   Spała  U23
  14.19   2007-03-02   Birmingham GBR  Sen
  15.11   2008-02-03   Gandawa BEL  Sen
  14.61   2009-02-07   Spała  Sen
  14.69   2010-02-21   Wiedeń (AUT)  Sen
  14.10   2011-02-20   Spała  Sen
  15.09   2012-02-18   Spała  Sen
  14.69   2014-02-08   Tallinn (EST)  Sen
  14.00   2016-03-05   Toruń  Sen

  5-bój wykres

  3845   2003-01-25   Warszawa  U20
  4458   2006-02-25   Spała  U23
  4494   2007-03-02   Birmingham GBR  Sen
  4769   2008-02-16   Spała  Sen
  4542   2009-03-06   Turyn  Sen
  4685   2010-02-21   Wiedeń (AUT)  Sen
  4612   2011-03-04   Paryż (FRA)  Sen
  4725   2012-03-09   Istanbul (TUR)  Sen
  4557   2014-03-07   Sopot  Sen
  4400   2016-03-05   Toruń  Sen

  60 m pł K wykres

   9.09   2003-02-08   Spała  U20
   8.95   2004-02-21   Spała  U23
   8.74   2005-02-12   Spała  U23
   8.66   2006-02-25   Spała  U23
   8.66   2007-02-03   Spała  Sen
   8.50   2008-02-16   Spała  Sen
   8.55   2009-02-21   Spała  Sen
   8.34   2010-02-13   Spała  Sen
   8.34   2011-03-04   Paryż (FRA)  Sen
   8.44   2012-02-11   Spała  Sen
   8.48   2014-02-08   Tallinn (EST)  Sen
   8.50   2016-03-05   Toruń  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.39239311218262 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl