Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Jakub SZYSZKOWSKI
imię : Jakub
nazwisko : SZYSZKOWSKI
data ur. : 1991-08-21 (Sen) 29 158
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (4) wykres

  15.15   2006-02-15   Jablonec  U16
  15.98   2006-11-18   Spała  U16

  Kula (5) wykres

  15.20   2007-01-13   Brzeszcze  U18
  17.70   2008-01-27   Spała  U18

  Kula (6) wykres

  17.05   2009-01-11   Wałbrzych  U20
  19.65   2010-01-16   Warszawa  U20

  Kula (7.26) wykres

  17.59   2011-02-19   Spała  U23
  18.09   2012-02-18   Spała  U23
  19.20   2013-02-09   Spała  U23
  19.68   2014-02-27   Otrokovice (CZE)  Sen
  20.55   2015-02-21   Toruń  Sen
  18.83   2016-01-27   Jablonec nad Nisou (CZE)  Sen
  20.32   2017-01-22   Toruń  Sen
  19.73   2018-02-18   Toruń  Sen
  20.47   2019-02-03   Spała  Sen
  20.56   2020-02-05   Ostrava - Vítkovice (CZE)  Sen
  20.00   2021-01-18   Toruń  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.012789011001587 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl