Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Marcin
nazwisko : KOSIOROWSKI
data ur. : 1991-04-01 (Sen) 30 76
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Aleksandrów Łódzki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (4) wykres

  14.67   2006-10-03   Aleksandrów Łódzki  U16
  17.40   2007-05-30   Łódź  U18

  Kula (5) wykres

  11.83   2005-09-11   Kutno  U16
  16.47   2007-06-17   Białystok  U18
  17.68   2008-07-26   Bydgoszcz  U18

  Kula (6) wykres

  14.64   2008-09-27   Łódź  U18
  15.81   2009-06-06   Łódź  U20
  16.10   2010-06-05   Łódź  U20

  Kula (7.26) wykres

  12.68   2009-09-02   Aleksandrów Łódzki  U20
  14.41   2010-05-03   Sieradz  U20
  14.21   2011-05-07   Aleksandrów Łódzki  U23

  Dysk (1) wykres

  47.71   2006-09-16   Łódź  U16

  Dysk (1.5) wykres

  37.22   2006-09-09   Łódź  U16
  52.12   2007-07-27   Szczecin  U18
  56.50   2008-07-27   Bydgoszcz  U18

  Dysk (2) wykres

  45.23   2009-09-02   Aleksandrów Łódzki  U20
  43.42   2010-06-12   Łódź  U20
  41.86   2011-05-12   Łódź  U23

  Młot (7.26) wykres

  23.63   2010-09-25   Trnava (SVK)  U20
  14.02   2011-05-12   Łódź  U23

  Oszczep (800) wykres

  37.65   2010-09-25   Trnava (SVK)  U20

  Dysk (1.75) wykres

  44.70   2007-08-29   Łódź  U18
  50.31   2008-06-20   Łódź  U18
  51.05   2009-05-10   Łódź  U20
  47.86   2010-04-24   Kielce  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.021069049835205 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl