Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Emilia ANKIEWICZ
imię : Emilia
nazwisko : ANKIEWICZ
data ur. : 1990-11-22 (Sen) 28 271
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.47 (-2.5)   2010-05-01   Gdańsk  U23
  12.40 (+0.6)   2013-07-16   Warszawa  Sen
  12.76 (-1.1)   2014-07-22   Sosnowiec  Sen
  12.43 (+0.7)   2015-05-16   Łódź  Sen

  200 m wykres

  26.34 (+2.0)   2010-05-08   Gdańsk  U23
  26.87 (-3.1)   2011-06-05   Bydgoszcz  U23
  25.33 (+1.3)   2012-06-03   Słupsk  U23
  25.08 (-1.0)   2013-06-16   Warszawa  Sen

  300 m wykres

  44.11   2005-09-11   Płock  U16
  41.84   2010-05-01   Gdańsk  U23

  400 m wykres

  61.80   2005-08-20   Gdańsk  U16
  59.07   2006-07-19   Olsztyn  U18
  59.33   2007-06-03   Olsztyn  U18
  58.04   2010-08-17   Międzyzdroje  U23
  57.15   2011-06-24   Toruń  U23
  55.87   2012-08-18   Radom  U23
  55.43   2014-06-18   Toruń  Sen
  54.67   2015-06-20   Warszawa  Sen

  600 m wykres

  1:34.21   2011-05-07   Gdańsk  U23

  800 m wykres

  2:07.9   2015-08-29   Biała Podlaska  Sen

  100 m pł wykres

  14.34 (+1.7)   2013-05-12   Warszawa  Sen
  14.72 (-0.3)   2014-05-17   Łódź  Sen

  300 m pł wykres

  47.43   2005-09-10   Płock  U16
  47.55   2006-04-29   Olsztyn  U18
  46.10   2007-04-28   Olsztyn  U18
  45.91   2009-06-13   Olsztyn  U20
  41.16   2015-08-22   Lidzbark Warmiński  Sen

  400 m pł K wykres

  63.69   2006-07-26   Łódź  U18
  62.71   2007-07-26   Szczecin  U18
  65.66   2008-08-01   Toruń  U20
  63.64   2009-07-03   Słupsk  U20
  60.97   2010-08-20   Toruń  U23
  60.00   2011-07-03   Gdańsk  U23
  58.37   2012-06-15   Bielsko-Biała  U23
  57.76   2013-06-08   Bydgoszcz  Sen
  56.73   2014-07-30   Szczecin  Sen
  56.55   2015-07-10   Gwangju (KOR)  Sen
  55.89   2016-08-15   Rio de Janeiro (BRA)  Sen
  56.31   2017-07-16   Płock  Sen
  56.70   2018-08-23   Roverto (ITA)  Sen
  56.94   2019-08-10   Warszawa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.37353801727295 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl