Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Krzysztof UWIJAŁA
imię : Krzysztof
nazwisko : UWIJAŁA
data ur. : 1990-11-27 (Sen) 28 262
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Sambor Tczew

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.25 (+1.4)   2008-05-04   Sopot  U20
  11.57 (-0.7)   2010-05-08   Gdańsk  U23
  11.27 (+0.9)   2012-05-05   Gdańsk  U23
  11.51 (+0.3)   2014-04-26   Władysławowo-Cetniewo  Sen
  11.68 (-1.5)   2015-05-16   Starogard Gdański  Sen

  200 m wykres

  22.98 (0.0)   2014-05-10   Gdańsk  Sen

  300 m wykres

  36.07   2014-04-26   Władysławowo-Cetniewo  Sen

  110 m pł J MŁ wykres

  15.27 (0.0)   2007-09-23   Sopot  U18

  W dal wykres

  5.96 (+0.2)   2005-09-03   Gdańsk  U16
  6.79 (+1.7)   2007-07-25   Szczecin  U18
  7.18 (+0.8)   2008-05-04   Sopot  U20
  7.26 (+1.6)   2009-09-12   Toruń  U20
  7.71 (+0.7)   2010-07-03   Pardubice (CZE)  U23
  7.50 (+1.8)   2011-05-21   Gdańsk  U23
  7.71 (+1.1)   2012-09-01   Radom  U23
  7.64 (+0.4)   2013-07-13   Sopot  Sen
  7.64 (+0.8)   2014-06-21   Starogard Gdański  Sen
  6.89 (+0.7)   2015-05-16   Starogard Gdański  Sen
  7.39 (+1.9)   2019-06-08   Gdańsk  Sen

  Trójskok wykres

  14.05 (0.0)   2007-05-06   Sopot  U18
  15.45 (+2.0)   2008-05-31   Słupsk  U20
  15.76 (+0.1)   2009-05-02   Sopot  U20
  15.82 (+1.0)   2010-07-10   Bielsko-Biała  U23
  15.78 (+1.6)   2011-07-03   Gdańsk  U23
  15.85 (+1.2)   2012-05-18   Bydgoszcz  U23
  15.81 (+0.5)   2013-06-07   Łódź  Sen
  15.78 (+0.8)   2014-07-05   Gdańsk  Sen
  15.40 (+0.5)   2019-05-25   Słupsk  Sen

  8-bój J MŁ wykres

  5013   2007-09-23   Sopot  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.024589061737061 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl