Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Paulina WAL
imię : Paulina
nazwisko : WAL (RZEŚNIOWIECKA)
data ur. : 1991-06-18 (Sen) 29 165
płeć : Kobieta
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.70 (+0.6)   2010-05-15   Wrocław  U20
  12.77 (+2.0)   2011-05-07   Częstochowa  U23
  13.15 (-0.4)   2012-05-05   Częstochowa  U23
  12.92 (+0.1)   2014-05-24   Sosnowiec  Sen

  200 m wykres

  26.45 (0.0)   2007-06-09   Bielsko-Biała  U18
  26.03 (+0.6)   2008-06-14   Wrocław  U18
  26.51 (0.0)   2009-06-06   Piła  U20
  25.20 (+0.6)   2010-06-05   Opole  U20
  25.69 (+0.1)   2011-06-19   Częstochowa  U23
  25.75 (+0.9)   2012-05-13   Łódź  U23
  26.42 (+0.8)   2013-05-11   Wrocław  U23
  26.27 (-1.3)   2014-06-07   Zgorzelec  Sen

  800 m wykres

  2:40.17   2007-07-26   Szczecin  U18
  2:37.11   2009-10-11   Opole  U20
  2:29.24   2010-06-06   Opole  U20
  2:32.92   2011-08-12   Bydgoszcz  U23
  2:27.05   2012-05-27   Białogard  U23
  2:36.11   2013-06-02   Opole  U23
  2:41.80   2014-05-04   Wrocław  Sen

  100 m pł J MŁ wykres

  15.74 (0.0)   2007-09-01   Wrocław  U18
  14.20 (+1.1)   2008-08-09   Słubice  U18

  100 m pł wykres

  14.98 (+0.5)   2009-10-10   Opole  U20
  14.34 (+1.0)   2010-09-11   Opole  U20
  14.31 (+0.8)   2011-06-19   Częstochowa  U23
  14.51 (+1.4)   2012-05-26   Białogard  U23
  14.90 (-0.3)   2013-05-25   Kraków  U23
  15.03 (-0.8)   2014-05-10   Wrocław  Sen
  14.61 (+1.9)   2015-06-20   Opole  Sen

  400 m pł K wykres

  69.04   2010-09-13   Wrocław  U20

  Wzwyż wykres

  1.55   2005-09-11   Bielsko-Biała  U16
  1.55   2006-09-16   Częstochowa  U16
  1.68   2007-09-08   Sosnowiec  U18
  1.70   2008-04-25   Kędzierzyn-Koźle  U18
  1.67   2009-10-10   Opole  U20
  1.75   2010-06-05   Opole  U20
  1.78   2011-06-12   Opole  U23
  1.74   2012-06-06   Opole  U23
  1.66   2013-06-01   Opole  U23
  1.72   2014-06-07   Zgorzelec  Sen
  1.82   2015-07-20   Kraków  Sen
  1.80   2016-06-11   Opole  Sen
  1.79   2017-07-16   Płock  Sen
  1.82   2018-06-17   Opole  Sen
  1.78   2019-06-02   Gliwice  Sen
  1.72   2020-07-03   Opole  Sen

  W dal wykres

  4.57 (-0.3)   2007-07-26   Szczecin  U18
  4.95 (0.0)   2009-10-11   Opole  U20
  5.46 (+0.1)   2010-04-25   Chorzów  U20
  5.49 (0.0)   2011-08-06   Częstochowa  U23
  5.65 (+0.4)   2012-05-19   Bydgoszcz  U23
  5.07 (+0.1)   2013-05-12   Wrocław  U23
  5.32 (+0.5)   2014-06-08   Zgorzelec  Sen
  5.17 (+1.1)   2019-09-29   Kraków  Sen

  Kula (4) wykres

   6.74   2007-07-25   Szczecin  U18
   8.07   2009-10-10   Opole  U20
   8.57   2010-10-02   Opole  U20
   9.52   2011-08-11   Bydgoszcz  U23
  10.86   2012-04-28   Wrocław  U23
  10.32   2013-06-15   Wrocław  U23
  10.28   2014-06-07   Zgorzelec  Sen
   9.43   2020-09-26   Lublin  Sen

  Oszczep (600) wykres

  20.20   2007-07-26   Szczecin  U18
  29.87   2009-10-11   Opole  U20
  29.78   2010-05-02   Wrocław  U20
  32.45   2011-08-12   Bydgoszcz  U23
  33.31   2012-05-27   Białogard  U23
  31.94   2013-06-02   Opole  U23
  31.52   2014-06-08   Zgorzelec  Sen

  7-bój wykres

  4434   2009-10-11   Opole  U20
  4971   2010-06-06   Opole  U20
  4873   2011-08-12   Bydgoszcz  U23
  5089   2012-05-27   Białogard  U23
  4609   2013-06-02   Opole  U23
  4714   2014-06-08   Zgorzelec  Sen

  7-bój J MŁ wykres

  3969   2007-06-10   Bielsko-Biała  U18
  3779   2008-10-19   Kędzierzyn-Koźle  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.67263698577881 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl