Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Aldona ŻEBROWSKA
imię : Aldona
nazwisko : ŻEBROWSKA
data ur. : 1991-01-11 (Sen) 28 130
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  34.88   2005-09-18   Białystok  U16
  39.73   2006-09-30   Siedlce  U16
  36.10   2007-05-26   Białystok  U18

  Kula (3) wykres

  11.32   2005-05-28   Białystok  U16
  13.67   2007-05-26   Białystok  U18

  Kula (4) wykres

  11.06   2006-09-09   Białystok  U16
  12.30   2007-07-25   Szczecin  U18
  13.80   2008-06-07   Białystok  U18
  14.91   2009-06-06   Białystok  U20
  15.54   2010-06-20   Białystok  U20
  15.58   2011-06-04   Białystok  U23
  15.64   2012-05-03   Białystok  U23
  16.38   2013-07-12   Tampere (FIN)  U23
  16.21   2014-08-28   Sosnowiec  Sen
  16.12   2015-05-30   Biała Podlaska  Sen
  15.14   2016-05-08   Kielce  Sen
  16.34   2017-07-21   Białystok  Sen
  16.63   2018-05-12   Kielce  Sen

  Dysk (1) wykres

  26.50   2005-05-28   Białystok  U16
  36.80   2007-07-27   Szczecin  U18
  38.41   2008-05-17   Białystok  U18
  41.58   2009-05-03   Białystok  U20
  44.36   2010-06-12   Białystok  U20
  44.76   2011-05-28   Poznań  U23
  38.14   2012-09-02   Radom  U23
  44.00   2013-06-30   Bydgoszcz  U23
  45.43   2014-05-04   Kraków  Sen
  45.21   2015-05-09   Kielce  Sen
  42.49   2016-10-02   Kraków  Sen
  44.87   2017-05-01   Bojanowo  Sen
  45.24   2018-05-26   Lublin  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.43327116966248 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl