Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Marlena
nazwisko : DOLOT
data ur. : 1993-01-17 (Sen) 27 284
płeć : Kobieta
klub : LUKS Hańcza Suwałki

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  27.38 (+0.3)   2009-05-16   Białystok  U18
  27.36 (+0.7)   2010-07-24   Zielona Góra  U18
  28.33 (+0.3)   2011-10-08   Warszawa  U20
  27.33 (+1.2)   2012-05-26   Białogard  U20

  300 m wykres

  47.79   2005-06-12   Białystok  U14

  800 m wykres

  2:27.42   2009-05-17   Białystok  U18
  2:29.39   2010-07-25   Zielona Góra  U18
  2:34.80   2011-10-09   Warszawa  U20
  2:28.41   2012-05-27   Białogard  U20

  100 m pł MŁ wykres

  16.10 (0.0)   2007-05-26   Białystok  U16
  14.93 (+0.7)   2008-05-31   Białystok  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  14.72 (+1.3)   2009-05-23   Siedlce  U18
  14.80 (+2.0)   2010-07-24   Zielona Góra  U18

  100 m pł wykres

  15.80 (-0.2)   2009-10-03   Białystok  U18
  15.69 (+0.8)   2011-10-08   Warszawa  U20
  15.29 (+1.2)   2012-05-26   Białogard  U20

  300 m pł wykres

  46.95   2007-09-29   Słubice  U16
  46.41   2008-05-31   Białystok  U16

  Wzwyż wykres

  1.56   2009-07-24   Kraków  U18
  1.53   2010-07-24   Zielona Góra  U18
  1.52   2011-10-08   Warszawa  U20
  1.58   2012-05-26   Białogard  U20

  W dal wykres

  4.96 (0.0)   2005-05-21   Białystok  U14
  5.07 (0.0)   2007-09-30   Słubice  U16
  5.29 (0.0)   2009-05-17   Białystok  U18
  5.54 (+1.2)   2010-07-25   Zielona Góra  U18
  5.44 (+2.0)   2011-05-07   Biała Podlaska  U20
  5.36 (-0.9)   2012-05-27   Białogard  U20

  Kula (4) wykres

   8.95   2009-05-16   Białystok  U18
   9.44   2010-06-05   Białystok  U18
  10.40   2011-10-08   Warszawa  U20
  10.25   2012-05-26   Białogard  U20

  Oszczep (600) wykres

  28.05   2009-05-17   Białystok  U18
  30.14   2010-06-06   Białystok  U18
  29.70   2011-10-09   Warszawa  U20
  29.30   2012-05-27   Białogard  U20

  7-bój wykres

  4311   2011-10-09   Warszawa  U20
  4583   2012-05-27   Białogard  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4463   2009-05-17   Białystok  U18
  4459   2010-07-25   Zielona Góra  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.036564111709595 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl