Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Justyna OSTROWSKA
imię : Justyna
nazwisko : OSTROWSKA (KOWALSKA)
data ur. : 1990-07-16 (Sen) 30 99
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.12 (+1.9)   2009-05-30   Piła  U20
  13.08 (-0.8)   2010-04-30   Poznań  U23
  13.28 (+1.1)   2011-05-21   Toruń  U23

  200 m wykres

  27.65 (-0.5)   2006-09-02   Poznań  U18
  26.39 (0.0)   2009-06-06   Piła  U20
  26.73 (+0.2)   2010-08-28   Kraków  U23
  26.51 (+1.6)   2011-05-28   Toruń  U23

  300 m wykres

  42.41   2008-07-17   Poznań  U20

  400 m wykres

  60.84   2006-06-17   Piła  U18
  60.83   2007-09-01   Białogard  U18
  59.15   2008-05-25   Słubice  U20

  800 m wykres

  2:25.77   2007-05-19   Poznań  U18
  2:25.27   2009-06-07   Piła  U20
  2:23.21   2010-08-29   Kraków  U23
  2:24.00   2011-05-29   Toruń  U23

  100 m pł wykres

  16.07 (+1.5)   2009-06-06   Piła  U20
  16.14 (-1.6)   2010-06-05   Opole  U23
  16.07 (0.0)   2011-05-28   Toruń  U23

  400 m pł K wykres

  67.56   2006-08-25   Siedlce  U18
  65.32   2007-07-26   Szczecin  U18
  65.12   2008-06-21   Białogard  U20
  64.84   2009-07-03   Słupsk  U20

  Wzwyż wykres

  1.50   2005-09-03   Poznań  U16
  1.46   2009-05-30   Piła  U20
  1.55   2010-07-17   Poznań  U23
  1.55   2011-05-28   Toruń  U23

  W dal wykres

  5.42 (+1.2)   2009-09-05   Poznań  U20
  5.56 (+0.6)   2010-08-29   Kraków  U23
  5.94 (+0.3)   2011-07-02   Gdańsk  U23
  5.88 (-2.0)   2012-05-05   Poznań  U23
  5.50 (+1.4)   2013-05-29   Katowice  Sen
  5.60 (-0.6)   2014-05-11   Sosnowiec  Sen
  5.46 (+1.7)   2015-07-11   Sosnowiec  Sen
  5.14 (+1.1)   2016-05-21   Łódź  Sen

  Trójskok wykres

  12.87 (+2.0)   2011-07-03   Gdańsk  U23
  13.00 (+1.0)   2012-09-02   Radom  U23
  12.95 (+0.3)   2013-07-19   Toruń  Sen
  12.74 (+0.1)   2014-05-18   Łódź  Sen
  13.18 (-0.2)   2015-05-30   Biała Podlaska  Sen
  13.06 (+0.5)   2016-05-28   Biała Podlaska  Sen
  12.73 (+0.2)   2017-07-21   Białystok  Sen
  12.60 (+1.8)   2018-07-20   Lublin  Sen
  12.25 (+1.7)   2019-05-25   Łódź  Sen

  Kula (4) wykres

   8.16   2009-05-09   Bydgoszcz  U20
   8.87   2010-07-17   Poznań  U23
   9.09   2011-05-28   Toruń  U23

  Oszczep (600) wykres

  27.87   2009-06-07   Piła  U20
  30.15   2010-08-29   Kraków  U23
  29.14   2011-05-29   Toruń  U23

  7-bój wykres

  4170   2009-06-07   Piła  U20
  4464   2010-08-29   Kraków  U23
  4517   2011-05-29   Toruń  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.72352194786072 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl