Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Arkadiusz
nazwisko : ZIELINKIEWICZ
data ur. : 1985-03-05 (Masters) 35 204
płeć : Mężczyzna
klub : niest. Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  23.81 (+0.3)   2006-06-18   Kraków  U23
  23.89 (+2.0)   2009-06-14   Kraków  Sen

  300 m wykres

  38.48   2009-05-21   Kraków  Sen

  400 m wykres

  51.80   2006-06-03   Kraków  U23
  51.46   2008-05-23   Poznań  Sen
  52.59   2009-06-14   Kraków  Sen
  52.14   2010-05-08   Kraków  Sen
  52.50   2011-06-11   Sosnowiec  Sen
  53.89   2012-05-18   Bydgoszcz  Sen
  55.58   2015-05-19   Lillehammer (NOR)  Sen

  500 m wykres

  1:26.04   2009-05-28   Kraków  Sen

  600 m wykres

  1:23.04   2007-05-01   Sosnowiec  U23
  1:22.53   2008-05-01   Sosnowiec  Sen
  1:29.39   2014-04-27   Inowrocław  Sen

  800 m wykres

  1:58.17   2006-08-27   Toruń  U23
  1:54.32   2007-06-17   Kraków  U23
  1:55.53   2008-05-24   Poznań  Sen
  1:56.13   2009-06-20   Kraków  Sen
  1:56.85   2010-05-29   Warszawa  Sen
  1:58.03   2011-05-15   Kraków  Sen
  2:07.46   2012-05-19   Bydgoszcz  Sen
  2:06.81   2014-06-01   Białystok  Sen
  2:06.46   2015-07-05   Göteborg (SWE)  Sen
  2:04.51   2016-06-19   Lillehammer (NOR)  Sen

  1000 m wykres

  2:37.38   2006-04-29   Kraków  U23
  2:32.77   2011-04-30   Kraków  Sen
  2:42.67   2014-05-04   Kraków  Sen

  1500 m wykres

  4:11.06   2006-05-07   Kraków  U23

  10000 m wykres

  39:40.47   2018-10-07   Lillehammer (NOR)  Sen

  Mila wykres

  4:58.73   2019-06-09   Warszawa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.23296189308167 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl