Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Dariusz
nazwisko : BEZWIERCHNY
data ur. : 1987-04-06 (Sen) 33 235
płeć : Mężczyzna
klub : KS Cracovia 1906 Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.45 (0.0)   2009-09-10   Kraków  U23

  100 m wykres

  11.59 (0.0)   2006-06-21   Kraków  U20
  11.67 (-0.5)   2009-06-20   Kraków  U23
  11.52 (+0.2)   2010-06-26   Bielsko-Biała  Sen
  11.80 (+0.4)   2014-06-21   Kraków  Sen

  200 m wykres

  23.11 (0.0)   2006-06-21   Kraków  U20
  23.45 (+2.0)   2009-06-14   Kraków  U23
  23.11 (+0.2)   2010-06-06   Kraków  Sen
  24.16 (+0.1)   2011-08-21   Kielce  Sen
  23.92 (+0.9)   2013-08-31   Kraków  Sen
  23.98 (+0.2)   2014-06-21   Kraków  Sen

  300 m wykres

  36.60   2006-08-26   Kraków  U20
  36.60   2007-04-28   Chorzów  U23
  36.80   2009-09-10   Kraków  U23
  36.79   2010-09-05   Sosnowiec  Sen
  36.49   2011-04-30   Kraków  Sen
  36.90   2013-07-12   Kraków  Sen
  37.84   2014-05-04   Kraków  Sen

  400 m wykres

  50.10   2006-07-08   Słupsk  U20
  50.99   2007-09-08   Słupsk  U23
  50.79   2008-05-23   Poznań  U23
  51.41   2009-06-14   Kraków  U23
  49.89   2010-07-08   Bielsko-Biała  Sen
  51.64   2011-05-28   Poznań  Sen
  52.47   2012-05-06   Kraków  Sen
  51.59   2013-09-07   Kraków  Sen
  51.17   2014-06-14   Przemyśl  Sen

  600 m wykres

  1:24.64   2006-04-29   Kraków  U20
  1:22.92   2008-05-01   Sosnowiec  U23
  1:22.84   2010-05-01   Sosnowiec  Sen
  1:24.77   2012-09-09   Kraków  Sen
  1:23.58   2013-08-29   Sosnowiec  Sen

  800 m wykres

  1:58.85   2008-05-24   Poznań  U23
  2:01.24   2009-05-31   Kraków  U23
  1:56.88   2010-08-22   Kielce  Sen
  1:57.88   2011-05-29   Poznań  Sen
  2:00.79   2012-09-15   Sosnowiec  Sen
  1:54.93   2013-07-17   Sosnowiec  Sen
  1:56.89   2014-08-23   Częstochowa  Sen

  1000 m wykres

  2:40.98   2013-06-29   Bielsko-Biała  Sen
  2:33.83   2014-08-28   Sosnowiec  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.026129961013794 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl