Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Dominika LAZAR
imię : Dominika
nazwisko : LAZAR
data ur. : 1994-04-07 (Sen) 26 99
płeć : Kobieta
klub : SL Olimpia Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  47.45   2009-06-03   Szprotawa  U16
  66.50   2012-10-05   Słubice  U20

  400 m wykres

  66.71   2013-05-22   Zielona Góra  U20
  63.46   2014-05-10   Poznań  U23

  600 m wykres

  1:44.42   2009-09-04   Szprotawa  U16
  1:48.24   2010-06-02   Szprotawa  U18
  1:43.96   2012-08-31   Zielona Góra  U20

  800 m wykres

  2:29.78   2010-05-08   Szprotawa  U18
  2:29.98   2011-05-07   Szprotawa  U18
  2:25.07   2012-05-12   Szprotawa  U20
  2:31.65   2013-05-12   Szprotawa  U20
  2:20.67   2014-05-18   Poznań  U23
  2:23.04   2015-05-23   Łódź  U23
  2:40.33   2016-06-04   Łódź  U23
  2:44.63   2017-05-27   Łódź  Sen

  1000 m wykres

  3:08.24   2009-09-13   Słubice  U16
  3:13.36   2011-08-30   Zielona Góra  U18
  3:12.57   2012-05-06   Zielona Góra  U20
  3:26.08   2013-05-04   Słubice  U20
  3:05.27   2014-05-03   Słubice  U23
  3:07.88   2015-05-09   Poznań  U23

  1500 m wykres

  5:11.80   2009-09-19   Zielona Góra  U16
  5:10.05   2010-05-22   Zielona Góra  U18
  4:59.62   2011-09-24   Słubice  U18
  5:00.02   2012-06-09   Siedlce  U20
  5:23.51   2013-06-15   Wrocław  U20
  4:48.78   2014-05-31   Białystok  U23
  4:51.74   2015-06-21   Poznań  U23
  5:30.07   2016-06-03   Łódź (AZS)  U23

  3000 m wykres

  12:42.30   2010-09-18   Słubice  U18
  10:48.17   2011-07-24   Płock  U18
  10:46.04   2012-06-22   Białystok  U20
  12:14.74   2013-05-18   Poznań  U20
  10:27.84   2014-06-14   Inowrocław  U23
  10:43.57   2015-06-13   Poznań  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.24320793151855 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl