Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Michał IDZIAK
imię : Michał
nazwisko : IDZIAK
data ur. : 1992-08-27 (Sen) 28 29
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Juvenia Puszczykowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  23.83 (+1.2)   2010-06-12   Poznań  U20

  300 m wykres

  38.90   2006-06-17   Piła  U16
  37.79   2007-05-13   Poznań  U16

  400 m wykres

  50.77   2009-05-09   Poznań  U18
  50.37   2010-05-08   Poznań  U20
  52.47   2012-06-09   Poznań  U23
  50.20   2013-06-22   Leszno  U23
  49.43   2014-03-22   Kingsville (USA)  U23

  600 m wykres

  1:30.16   2006-09-02   Poznań  U16
  1:24.43   2007-05-26   Piła  U16
  1:21.15   2009-08-29   Leszno  U18
  1:21.43   2010-06-19   Leszno  U20
  1:20.39   2013-07-18   Poznań  U23

  800 m wykres

  2:02.46   2007-09-08   Poznań  U16
  1:56.42   2008-10-08   Poznań  U18
  1:54.67   2009-10-09   Poznań  U18
  1:53.12   2010-05-22   Poznań  U20
  1:53.32   2011-06-25   Toruń  U20
  1:55.13   2012-06-06   Leszno  U23
  1:51.09   2013-05-03   Amarillo (USA)  U23
  1:49.64   2014-04-19   Baton Rouge (USA)  U23
  1:49.81   2015-04-18   Baton Rouge (USA)  Sen
  1:49.84   2016-04-23   Baton Rouge (USA)  Sen

  1000 m wykres

  2:39.45   2006-10-01   Siedlce  U16
  2:32.89   2007-09-30   Słubice  U16
  2:28.34   2009-08-17   Międzyzdroje  U18
  2:30.12   2010-07-17   Poznań  U20
  2:27.23   2011-07-16   Poznań  U20

  1500 m wykres

  4:02.10   2009-09-19   Zielona Góra  U18
  3:58.31   2010-05-29   Bydgoszcz  U20
  4:02.32   2011-06-26   Toruń  U20
  4:03.41   2013-04-06   San Angelo (USA)  U23
  3:58.36   2014-04-05   San Angelo (USA)  U23
  4:01.66   2015-04-10   Corpus Christi (USA)  Sen
  3:58.29   2016-05-07   Stephenville (USA)  Sen

  2000 m wykres

  6:01.62   2007-07-17   Poznań  U16
  5:43.80   2009-09-05   Poznań  U18

  W dal wykres

  5.79 (0.0)   2009-06-25   Tallin (EST)  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.13785290718079 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl