Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Dominik
nazwisko : ZIELIŃSKI
data ur. : 1980-04-25 (Masters) 40 156
płeć : Mężczyzna
klub : WKS Flota Gdynia

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (7.26) wykres

  14.15   1999-08-20   Sopot  U20
  14.85   2000-04-29   Łęczyca  U23
  14.71   2001-05-18   Gdańsk  U23
  16.48   2002-05-01   Sępólno Kraj.  U23
  17.44   2003-05-10   Łęczyca  Sen
  18.22   2004-05-08   Łęczyca  Sen
  19.02   2005-05-01   Sępólno Kraj.  Sen
  19.69   2006-09-02   Gdańsk  Sen
  19.79   2007-05-19   Halle GER  Sen
  20.12   2008-06-11   Płock  Sen
  19.24   2009-07-26   Sopot  Sen
  19.25   2010-07-08   Bielsko-Biała  Sen

  Dysk (2) wykres

  42.51   1999-10-02   Skórcz  U20
  45.00   2000-08-31   Skórcz  U23
  44.80   2001-08-19   Gdańsk  U23
  44.24   2002-05-01   Sępólno Kraj.  U23
  46.50   2003-10-04   Gdańsk  Sen
  45.95   2004-06-11   Gdańsk  Sen
  49.53   2005-05-01   Sępólno Kraj.  Sen
  46.53   2006-05-13   Sopot  Sen

  Młot (7.26) wykres

  17.62   2003-06-27   Gdańsk  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.1554000377655 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl