Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Dominika
nazwisko : KALINOWSKA
data ur. : 1991-09-30 (Sen) 29 30
płeć : Kobieta
klub : OKS Start Otwock

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.27 (+0.7)   2007-09-02   Warszawa  U18
  12.30 (+0.4)   2009-08-22   Lublin  U20
  12.96 (+0.3)   2010-05-15   Warszawa  U20
  12.96 (+0.8)   2011-09-04   Warszawa  U23
  13.18 (+1.4)   2014-06-08   Siedlce  Sen
  13.27 (+1.6)   2015-06-13   Siedlce  Sen

  200 m wykres

  27.37 (+1.0)   2006-09-10   Warszawa  U16
  26.24 (+0.4)   2007-09-23   Warszawa  U18
  26.11 (0.0)   2008-09-20   Warszawa  U18
  25.81 (+1.0)   2009-05-17   Warszawa  U20
  25.77 (-1.2)   2010-05-30   Warszawa  U20
  25.86 (+0.5)   2011-05-22   Warszawa  U23
  26.00 (+1.1)   2012-06-24   Warszawa  U23
  26.42 (+1.6)   2014-06-08   Siedlce  Sen
  27.17 (+0.2)   2015-06-13   Siedlce  Sen

  300 m wykres

  43.58   2006-05-20   Warszawa  U16
  41.75   2008-07-18   Warszawa  U18
  40.49   2009-05-09   Warszawa  U20
  40.98   2010-06-20   Warszawa  U20
  41.44   2011-08-27   Płock  U23

  400 m wykres

  59.52   2006-09-02   Bielsko-Biała  U16
  57.95   2007-09-08   Warszawa  U18
  57.72   2008-07-26   Bydgoszcz  U18
  56.81   2009-09-05   Toruń  U20
  56.61   2010-06-05   Warszawa  U20
  56.79   2011-06-04   Warszawa  U23
  57.35   2012-06-15   Bielsko-Biała  U23
  58.47   2014-07-02   Katowice  Sen

  600 m wykres

  1:37.29   2006-09-30   Siedlce  U16
  1:39.37   2008-05-11   Warszawa  U18
  1:34.49   2012-07-14   Warszawa  U23
  1:39.36   2015-09-06   Warszawa  Sen

  800 m wykres

  2:18.57   2008-06-22   Warszawa  U18
  2:11.58   2012-09-02   Radom  U23
  2:16.17   2015-08-30   Częstochowa  Sen

  Kula (4) wykres

   7.81   2014-06-01   Białystok  Sen
   9.28   2015-05-23   Łódź  Sen
   8.38   2017-05-13   Warszawa  Sen

  Dysk (1) wykres

  29.65   2015-05-22   Łódź  Sen
  29.61   2017-05-21   Warszawa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.18156218528748 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl