Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Marek KOWALSKI
imię : Marek
nazwisko : KOWALSKI
data ur. : 1991-08-04 (Sen) 28 250
płeć : Mężczyzna
klub : GKS Żukowo

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  600 m wykres

  1:30.62   2005-04-30   Gdańsk  U16
  1:29.07   2006-05-17   Gdańsk  U16

  800 m wykres

  2:04.88   2005-08-28   Gdańsk  U16
  1:58.50   2007-07-18   Sopot  U18
  1:57.74   2008-07-16   Sopot  U18

  1000 m wykres

  2:39.6   2005-10-01   Gdańsk  U16
  2:37.05   2006-09-24   Gdańsk  U16
  2:32.71   2009-05-02   Sopot  U20
  2:32.94   2010-05-01   Gdańsk  U20

  1500 m wykres

  4:21.83   2005-06-18   Gdańsk  U16
  4:04.61   2006-09-02   Gdańsk  U16
  3:57.01   2007-07-14   Białogard  U18
  3:55.63   2008-07-19   Białogard  U18
  4:05.33   2009-05-23   Toruń  U20
  3:57.05   2010-05-29   Gdańsk  U20
  3:55.71   2011-05-28   Poznań  U23
  4:04.34   2012-05-18   Bydgoszcz  U23
  4:07.74   2013-07-13   Sopot  U23
  4:05.44   2014-05-31   Białystok  Sen
  4:05.42   2015-05-22   Łódź  Sen
  4:04.31   2016-06-03   Łódź (AZS)  Sen

  2000 m wykres

  5:51.76   2005-09-11   Gdańsk  U16
  5:38.39   2006-09-30   Siedlce  U16
  5:44.13   2007-05-30   Słupsk  U18

  3000 m wykres

   8:31.31   2007-06-17   Warszawa  U18
   8:31.36   2008-07-25   Bydgoszcz  U18
   8:34.85   2009-06-27   Sopot  U20
   8:19.59   2010-06-08   Warszawa  U20
   8:22.18   2011-05-29   Poznań  U23
   8:31.85   2012-05-19   Bydgoszcz  U23
   8:29.41   2014-06-01   Białystok  Sen
   8:26.46   2016-06-04   Łódź  Sen

  5000 m wykres

  14:54.38   2009-06-07   Warszawa  U20
  14:23.59   2010-07-08   Bielsko-Biała  U20
  14:22.55   2011-06-19   Olecko  U23
  14:57.98   2012-09-02   Radom  U23
  14:35.97   2013-06-30   Bydgoszcz  U23

  10000 m wykres

  30:17.84   2013-04-27   Sosnowiec  U23
  30:22.83   2014-05-24   Postomino  Sen

  Mila wykres

  4:22.26   2009-06-20   Postomino  U20

  2000 m prz wykres

  5:59.01   2009-05-30   Słupsk  U20

  3000 m prz wykres

   9:30.75   2009-06-24   Wrocław  U20

  Przełaj wykres

   :15:40   2008-04-05   Słupsk  U18
   :26:00   2012-11-24   Olszyna  U23
   :17:07   2013-11-23   Lubin  U23
  :12:27   2016-03-20   Żagań  Sen
  :30:31   2017-03-11   Jelenia Góra  Sen
  :30:29   2018-03-17   Żagań  Sen

  10 km wykres

  29:55   2014-04-13   Warszawa  Sen
  30:37   2015-09-12   Gdańsk  Sen

  5 km wykres

  14:41   2014-06-14   Warszawa  Sen
  14.36   2015-06-13   Warszawa  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.31741714477539 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl