Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Andrzej ROGIEWICZ
imię : Andrzej
nazwisko : ROGIEWICZ
data ur. : 1993-03-01 (Sen) 27 235
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Inowrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  600 m wykres

  1:28.00   2008-08-30   Słupsk  U16

  800 m wykres

  1:57.55   2010-08-28   Kielce  U18
  1:58.09   2011-05-14   Gdańsk  U20

  1000 m wykres

  2:44.40   2007-09-01   Słupsk  U16
  2:41.11   2008-08-23   Chojnice  U16
  2:36.08   2009-05-26   Słupsk  U18
  2:33.34   2010-08-21   Chojnice  U18
  2:31.32   2011-05-07   Gdańsk  U20
  2:30.79   2013-09-07   Gdańsk  U23
  2:30.92   2014-08-23   Chojnice  U23

  1500 m wykres

  4:11.89   2009-05-17   Toruń  U18
  4:03.98   2010-08-27   Kielce  U18
  4:00.32   2011-07-13   Gdańsk  U20
  3:57.89   2012-05-26   Gdańsk  U20
  3:57.58   2013-07-13   Sopot  U23
  4:01.73   2014-05-10   Gdańsk  U23
  3:56.84   2015-07-21   Kraków  U23

  2000 m wykres

  6:00.82   2008-09-20   Słupsk  U16

  3000 m wykres

   9:08.82   2009-05-30   Słupsk  U18
   8:46.12   2010-07-23   Zielona Góra  U18
   8:40.42   2011-06-24   Toruń  U20
   8:26.33   2012-06-09   Sopot  U20
   8:32.18   2013-06-15   Szczecin  U23
   8:18.01   2015-06-06   Gdańsk  U23

  5000 m wykres

  15:29.56   2011-06-05   Bydgoszcz  U20
  14:58.02   2012-06-24   Białystok  U20
  14:38.36   2013-06-30   Bydgoszcz  U23
  14:45.74   2014-08-31   Inowrocław  U23
  14:18.54   2015-09-06   Białystok  U23

  10000 m wykres

  31:01.78   2013-04-27   Sosnowiec  U23
  30:02.55   2014-04-27   Białogard  U23
  30:58.36   2015-04-26   Zamość  U23

  Półmaraton wykres

  1:11:20   2016-05-22   Tarnowo Podgórne  Sen
  1:05:21   2018-03-25   Warszawa  Sen
  1:07:04   2019-03-17   Gdynia  Sen
  1:07:10   2020-09-04   Bydgoszcz  Sen

  Maraton wykres

  2:18:30   2019-04-07   Łódź  Sen

  2000 m prz wykres

  6:22.86   2009-06-07   Bydgoszcz  U18
  5:55.75   2014-05-31   Gdańsk  U23

  3000 m prz wykres

   9:49.27   2012-06-03   Bydgoszcz  U20
   9:08.45   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
   9:00.31   2014-06-21   Białogard  U23
   9:07.80   2015-06-14   Bydgoszcz  U23

  Przełaj wykres

   :19:20   2012-12-09   Budapest (HUN)  U20
   :11:34   2013-03-10   Bydgoszcz  U23
  :23:38   2014-11-29   Kraków  U23
  :31:18   2015-03-22   Iława  U23
  :31:53   2016-03-20   Żagań  Sen

  10 km wykres

  32:28   2013-08-03   Gdańsk  U23
  32:04   2015-03-14   Poznań  U23
  31:45   2016-08-06   Gdańsk  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.05965518951416 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl