Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Agata
nazwisko : STĘPNIK
data ur. : 1990-02-25 (Sen) 30 42
płeć : Kobieta
klub : AZS UMCS Lublin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  46.69   2006-05-06   Biała Podlaska  U18
  45.21   2009-07-18   Lublin  U20

  400 m wykres

  59.68   2007-06-10   Zamość  U18
  61.74   2009-08-27   Biała Podlaska  U20
  65.04   2010-06-06   Lublin  U23
  69.34   2013-06-07   Łódź  Sen

  100 m pł J MŁ wykres

  16.82 (0.0)   2006-06-11   Lublin  U18
  15.60 (0.0)   2007-09-22   Lublin  U18

  100 m pł wykres

  16.39 (0.0)   2007-08-29   Łódź  U18
  15.74 (+0.7)   2008-08-29   Olsztyn  U20
  16.56 (+1.5)   2009-08-27   Biała Podlaska  U20
  16.15 (-0.9)   2010-09-11   Łódź  U23

  400 m pł K wykres

  67.33   2006-09-02   Wrocław  U18
  64.02   2007-07-26   Szczecin  U18
  62.93   2008-08-30   Olsztyn  U20
  65.95   2009-06-27   Warszawa  U20
  63.74   2010-08-29   Kraków  U23

  Wzwyż wykres

  1.40   2010-06-06   Lublin  U23
  1.40   2011-05-14   Lublin  U23
  1.30   2012-05-12   Lublin  U23

  W dal wykres

  5.15 (+2.0)   2007-10-06   Lublin  U18
  4.98 (+0.5)   2008-09-06   Częstochowa  U20
  5.08 (+0.3)   2009-10-03   Lublin  U20
  4.09 (+0.4)   2012-05-19   Bydgoszcz  U23
  4.03 (-0.4)   2013-06-08   Łódź  Sen

  Trójskok wykres

  10.49 (+0.8)   2009-10-03   Lublin  U20

  7-bój wykres

  3810   2008-05-18   Warszawa  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3752   2006-09-24   Lublin  U18
  3705   2007-09-23   Lublin  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.42549610137939 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl