Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Marcin
nazwisko : PAZDERSKI
data ur. : 1990-04-17 (Sen) 29 236
płeć : Mężczyzna
klub : STS Pomerania Szczecinek

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.47 (+0.1)   2009-06-27   Białogard  U20
  11.48 (+1.4)   2010-05-08   Koszalin  U23
  11.55 (+1.0)   2011-06-11   Białogard  U23
  11.36 (+2.0)   2012-06-09   Siedlce  U23

  200 m wykres

  23.80 (+1.4)   2009-05-16   Stargard Szczeciński  U20
  22.95 (0.0)   2010-06-12   Białogard  U23
  23.20 (+1.2)   2011-06-11   Białogard  U23
  22.83 (+0.6)   2012-06-10   Siedlce  U23

  300 m wykres

  37.34   2011-05-01   Koszalin  U23
  36.81   2012-09-01   Białogard  U23

  400 m wykres

  55.01   2010-09-04   Koszalin  U23
  53.35   2011-08-27   Koszalin  U23
  52.07   2012-05-26   Koszalin  U23

  1500 m wykres

  5:19.15   2012-07-15   Warszawa  U23

  110 m pł wykres

  17.54 (-0.7)   2011-09-10   Białogard  U23
  16.41 (+1.7)   2012-05-05   Białogard  U23

  400 m pł wykres

  63.82   2011-06-05   Poznań  U23

  Wzwyż wykres

  1.65   2012-04-29   Białogard  U23

  W dal wykres

  6.10 (+0.7)   2011-09-24   Koszalin  U23
  6.60 (+0.5)   2012-09-29   Białogard  U23
  6.00 (+1.3)   2013-05-25   Koszalin  Sen
  6.01 (+0.7)   2015-06-20   Koszalin  Sen

  Kula (7.26) wykres

   7.90   2012-07-14   Warszawa  U23

  Dysk (2) wykres

  23.69   2012-07-15   Warszawa  U23

  Oszczep (800) wykres

  33.42   2012-07-15   Warszawa  U23

  10-bój wykres

  4546   2012-07-15   Warszawa  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.19549584388733 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl