Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Mariola SOJDA
imię : Mariola
nazwisko : SOJDA
data ur. : 1982-05-30 (Masters) 37 85
płeć : Kobieta
klub : CKS Budowlani Częstochowa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  1000 m wykres

  3:06.48   1999-05-27   Częstochowa  U18
  2:59.78   2001-05-01   Częstochowa  U20

  1500 m wykres

  4:50.56   1998-09-19   Białystok  U18
  4:55.55   1999-06-05   Zabrze  U18
  4:45.96   2001-05-06   Zabrze  U20

  3000 m wykres

  10:42.40   1998-06-21   Zabrze  U18
  10:04.62   1999-06-29   Zielona Góra  U18
  10:15.16   2001-06-10   Bielsko Biała  U20
  10:14.42   2003-06-08   Bielsko Biała  U23
   9:58.82   2004-09-11   Kraków  U23
   9:42.50   2006-09-02   Wrocław  Sen
  10:10.21   2007-09-15   Częstochowa  Sen
  10:27.94   2008-09-06   Częstochowa  Sen
  10:21.77   2016-09-03   Częstochowa  Sen

  5000 m wykres

  19:17.13   2000-06-17   Zielona Góra  U20
  17:40.21   2001-06-02   Bielsko Biała  U20
  18:36.75   2002-08-24   Kraków  U23
  17:57.19   2003-05-31   Chorzów  U23
  17:32.01   2004-05-29   Biała Podlaska  U23
  17:56.70   2005-05-28   Chorzów  Sen
  17:01.40   2006-05-27   Biała Podlaska  Sen
  17:33.49   2007-06-02   Bielsko-Biała  Sen
  18:30.38   2008-05-31   Chorzów  Sen
  17:52.84   2009-05-17   Częstochowa  Sen
  17:46.82   2014-06-15   Sosnowiec  Sen
  18:11.23   2015-05-30   Sosnowiec  Sen
  17:49.14   2016-05-28   Biała Podlaska  Sen
  18:17.90   2017-06-03   Bielsko-Biała  Masters

  10000 m wykres

  39:24.63   2002-08-17   Białogard  U23
  37:50.42   2004-08-08   Poznań  U23

  Półmaraton wykres

  1:20:48   2006-09-10   Piła  Sen
  1:24:15   2007-09-09   Piła  Sen
  1:24:14   2014-08-24   Wałbrzych  Sen
  1:21:53   2015-03-22   Kraków  Sen
  1:23:27   2016-04-03   Pabianice  Sen

  Maraton wykres

  3:01:09   2005-04-10   Dębno  Sen
  2:56:54   2014-09-14   Wrocław  Sen
  2:52:20   2015-04-19   Kraków  Sen
  2:57:38   2016-10-09   Rzeszów  Sen

  1500 m prz wykres

  5:00.64   2001-05-26   Bielsko Biała  U20
  4:54.09   2004-05-08   Częstochowa  U23
  4:52.66   2005-06-05   Bielsko-Biała  Sen
  4:53.37   2006-05-14   Chorzów  Sen

  2000 m prz wykres

  6:48.72   2001-07-08   Zielona Góra  U20
  6:47.05   2003-06-14   Chorzów  U23
  6:44.96   2004-08-28   Częstochowa  U23
  6:46.19   2007-06-16   Sosnowiec  Sen
  6:54.06   2008-05-04   Częstochowa  Sen

  3000 m prz wykres

  10:51.97   2001-09-29   Bielsko Biała  U20
  11:03.52   2002-05-29   Bielsko Biała  U23
  10:33.81   2004-08-14   Częstochowa  U23
  10:25.80   2005-08-27   Częstochowa  Sen
  10:27.74   2006-07-23   Bydgoszcz  Sen
  10:30.93   2007-07-01   Poznań  Sen
  10:27.56   2008-07-06   Szczecin  Sen
  10:34.40   2009-08-02   Bydgoszcz  Sen

  10 km wykres

  37:58   2015-09-26   Mikołów  Sen

  5 km wykres

  18.06   2015-09-20   Kleszczów  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.27763986587524 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl