Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Karol GRABOWSKI
imię : Karol
nazwisko : GRABOWSKI
data ur. : 1989-06-22 (Sen) 31 357
płeć : Mężczyzna
klub : CKS Budowlani Częstochowa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  800 m wykres

  1:57.33   2015-06-07   Sosnowiec  Sen

  1000 m wykres

  2:36.08   2008-05-04   Częstochowa  U20
  2:35.16   2012-05-03   Sosnowiec  Sen
  2:36.52   2019-05-01   Częstochowa  Sen
  2:38.43   2020-06-27   Częstochowa  Sen
  2:41.76   2021-05-01   Częstochowa  Sen

  1500 m wykres

  4:13.21   2007-09-15   Częstochowa  U20
  4:07.35   2008-08-03   Toruń  U20
  4:06.29   2009-05-09   Bielsko-Biała  U23
  4:00.65   2010-05-28   Warszawa  U23
  3:57.62   2011-05-28   Poznań  U23
  3:55.91   2012-06-09   Wrocław  Sen
  3:55.95   2013-06-07   Łódź  Sen
  3:57.72   2014-05-18   Częstochowa  Sen
  4:00.19   2015-07-11   Sosnowiec  Sen
  4:10.43   2019-05-18   Ruda Śląska  Sen
  4:09.40   2020-08-23   Kraków  Sen

  3000 m wykres

   8:57.17   2010-05-29   Warszawa  U23
   8:50.56   2011-05-29   Poznań  U23
   8:54.98   2012-05-19   Bydgoszcz  Sen
   8:42.83   2013-06-08   Łódź  Sen
   8:48.34   2015-06-24   Częstochowa  Sen
   9:01.61   2019-05-25   Bielsko-Biała  Sen
   9:02.76   2020-09-06   Częstochowa  Sen

  5000 m wykres

  16:07.06   2008-05-31   Chorzów  U20
  15:44.74   2009-05-23   Bielsko-Biała  U23
  15:40.20   2010-05-23   Chorzów  U23
  15:45.25   2020-07-18   Częstochowa  Sen

  10000 m wykres

  36:49.85   2020-09-19   Karpacz  Sen

  Maraton wykres

  2:37:36   2017-04-23   Warszawa  Sen
  2:49:56   2020-12-06   Olesno  Sen
  2:35:31   2021-04-18   Dębno  Sen

  2000 m prz wykres

  6:26.23   2006-06-17   Bielsko-Biała  U18
  6:59.03   2007-05-19   Łódź  U20
  6:06.55   2008-05-17   Sosnowiec  U20
  6:05.68   2009-05-17   Częstochowa  U23
  6:08.85   2011-05-15   Sosnowiec  U23
  5:55.39   2012-05-13   Częstochowa  Sen
  5:57.74   2013-05-18   Sosnowiec  Sen
  6:20.29   2015-06-24   Częstochowa  Sen

  3000 m prz wykres

  10:09.14   2007-06-10   Bielsko-Biała  U20
   9:43.26   2008-08-02   Toruń  U20
   9:33.26   2009-05-30   Chorzów  U23
   9:27.89   2010-06-05   Częstochowa  U23
   9:27.24   2011-07-02   Gdańsk  U23
   9:07.23   2012-05-27   Sosnowiec  Sen
   9:14.70   2013-07-19   Toruń  Sen
   9:41.57   2014-06-18   Wrocław  Sen
   9:26.41   2015-05-30   Sosnowiec  Sen

  Przełaj wykres

  :11:53   2014-11-29   Kraków  Sen
  :12:23   2015-03-22   Iława  Sen
  :34:21   2017-03-11   Jelenia Góra  Sen
  :14:06   2019-03-23   Olszyna  Sen
  :27:15   2020-11-28   Kwidzyn  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.02331805229187 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl