Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Michał
nazwisko : ŁUKASIAK
data ur. : 1984-03-07 (Masters) 36 274
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Warszawa

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   6.87 (0.0)   2012-08-26   Toruń  Sen

  100 m wykres

  10.57 (+1.1)   2011-06-15   Płock  Sen
  10.71 (+0.5)   2012-06-15   Bielsko-Biała  Sen
  10.70 (-0.1)   2013-07-11   Toruń  Sen
  10.83 (-0.1)   2014-06-18   Toruń  Sen
  10.64 (+1.2)   2015-06-13   Siedlce  Sen

  200 m wykres

  21.38 (0.0)   2011-08-12   Bydgoszcz  Sen
  21.59 (+1.9)   2012-05-26   Gdańsk  Sen
  21.88 (-0.4)   2013-06-08   Siedlce  Sen
  22.05 (+0.6)   2015-06-13   Siedlce  Sen

  W dal wykres

  6.40 (0.0)   1999-09-18   Zielona Góra  U16
  6.84 (+1.9)   2000-07-21   Bielsko Biała  U18
  7.25 (+1.7)   2001-07-15   Olsztyn  U18
  7.52 (+0.6)   2002-06-14   Warszawa  U20
  7.67 (+0.5)   2003-06-08   Bydgoszcz  U20
  7.84 (+0.1)   2004-06-23   Siedlce  U23
  7.94 (+1.6)   2005-05-21   Poznań  U23
  7.90 (+0.5)   2006-06-03   Biała Podlaska  U23
  7.84 (0.0)   2007-06-23   Biała Podlaska  Sen
  7.67 (+1.2)   2008-06-15   Warszawa  Sen
  7.55 (+0.5)   2009-05-30   Biała Podlaska  Sen
  7.70 (+0.5)   2010-05-22   Biała Podlaska  Sen
  7.23 (+1.1)   2011-08-14   Warszawa  Sen
  7.87 (+1.9)   2012-08-18   Radom  Sen
  7.46 (+1.7)   2013-05-25   Białystok  Sen
  7.80 (0.0)   2014-06-07   Szczecin  Sen
  7.50 (+0.4)   2015-07-04   Kutno  Sen

  Trójskok wykres

  13.48 (+1.8)   2000-06-04   Warszawa  U18
  13.06 (-0.3)   2001-06-10   Warszawa  U18
  14.17 (0.0)   2003-08-28   Zielona Góra  U20
  14.83 (0.0)   2004-05-23   Litomyśl  U23
  15.51 (-0.2)   2012-08-31   Aleksandrów Łódzki  Sen
  15.28 (+1.6)   2014-09-06   Biała Podlaska  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.44611310958862 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl