Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Robert BRYLIŃSKI
imię : Robert
nazwisko : BRYLIŃSKI
data ur. : 1991-04-02 (Sen) 28 255
płeć : Mężczyzna
klub : OŚ AZS Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  60 m wykres

   7.09 (+0.1)   2017-08-26   Toruń  Sen
   7.11 (-1.0)   2018-08-25   Toruń  Sen

  100 m wykres

  11.89 (-1.8)   2007-06-16   Poznań  U18
  11.33 (+1.7)   2008-08-30   Koszalin  U18
  11.20 (+0.6)   2009-05-30   Piła  U20
  11.21 (0.0)   2010-05-08   Grudziądz  U20
  11.18 (+1.2)   2015-06-21   Poznań  Sen
  10.91 (+1.0)   2016-05-08   Poznań  Sen
  11.13 (0.0)   2017-08-26   Toruń  Sen
  10.96 (+1.5)   2018-05-26   Leszno  Sen
  11.07 (-0.2)   2019-06-15   Piła  Sen

  200 m wykres

  23.05 (-0.3)   2008-05-31   Piła  U18
  22.40 (+0.9)   2009-05-30   Piła  U20
  22.49 (-1.7)   2010-05-08   Grudziądz  U20
  22.03 (0.0)   2011-05-29   Poznań  U23
  21.94 (-0.3)   2012-05-13   Łódź  U23
  22.40 (+1.1)   2015-06-21   Poznań  Sen
  21.73 (-1.5)   2016-05-08   Poznań  Sen
  21.76 (-0.1)   2017-07-29   Warszawa  Sen
  21.62 (+1.2)   2018-05-26   Leszno  Sen
  21.80 (-0.5)   2019-06-15   Piła  Sen

  300 m wykres

  37.44   2008-04-30   Poznań  U18
  34.83   2010-07-17   Poznań  U20
  33.82   2016-04-30   Poznań  Sen

  400 m wykres

  53.79   2007-05-05   Poznań  U18
  50.16   2008-10-08   Poznań  U18
  49.09   2009-05-09   Bydgoszcz  U20
  48.83   2010-07-16   Białogard  U20
  48.74   2011-05-15   Poznań  U23
  48.28   2012-05-12   Łódź  U23
  48.29   2013-05-04   Poznań  U23
  47.49   2014-05-24   Toruń  Sen
  47.70   2016-06-03   Łódź  Sen
  48.07   2017-07-16   Płock  Sen
  48.55   2018-05-19   Łódź  Sen
  48.31   2019-05-24   Łódź  Sen

  110 m pł MŁ wykres

  16.34 (0.0)   2006-10-01   Siedlce  U16

  110 m pł J MŁ wykres

  15.65 (0.0)   2007-06-16   Poznań  U18
  14.77 (+2.0)   2008-07-27   Bydgoszcz  U18

  300 m pł wykres

  41.42   2006-09-16   Poznań  U16
  39.6   2007-05-30   Poznań  U18

  400 m pł J MŁ wykres

  56.29   2007-06-10   Poznań  U18
  53.66   2008-08-09   Słubice  U18

  400 m pł wykres

  52.12   2009-07-04   Słupsk  U20
  52.48   2010-06-27   Białystok  U20
  50.78   2011-07-03   Gdańsk  U23
  50.67   2012-06-16   Bielsko-Biała  U23
  51.11   2013-05-19   Łódź  U23
  50.47   2014-07-30   Szczecin  Sen
  51.89   2015-07-19   Kraków  Sen
  49.88   2016-06-12   Kraków  Sen
  50.60   2017-06-04   Radom  Sen
  50.67   2018-07-21   Lublin  Sen
  50.63   2019-08-01   Jelenia Góra  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.031038999557495 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl