Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Rafał
nazwisko : STACHOWSKI
data ur. : 1991-05-29 (Sen) 29 146
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  38.19   2008-07-17   Poznań  U18

  400 m wykres

  52.27   2008-09-28   Toruń  U18
  51.79   2009-06-21   Bydgoszcz  U20
  53.67   2016-05-15   Sosnowiec  Sen
  52.90   2017-06-03   Piła  Sen

  600 m wykres

  1:28.90   2006-09-30   Siedlce  U16
  1:21.81   2011-05-14   Zielona Góra  U23
  1:23.57   2012-05-06   Zielona Góra  U23
  1:22.27   2015-07-04   Białogard  Sen
  1:22.36   2016-05-01   Sosnowiec  Sen
  1:23.57   2019-06-15   Piła  Sen

  800 m wykres

  2:02.02   2007-09-08   Poznań  U18
  1:55.97   2008-07-27   Bydgoszcz  U18
  1:54.01   2009-07-26   Sopot  U20
  1:55.00   2010-09-04   Koszalin  U20
  1:52.8   2011-05-22   Łódź  U23
  1:53.64   2012-05-27   Sosnowiec  U23
  1:52.99   2014-06-08   Bielsko-Biała  Sen
  1:52.81   2015-05-23   Łódź  Sen
  1:53.32   2016-06-17   Wrocław  Sen
  1:53.89   2017-06-18   Wrocław  Sen
  1:54.66   2018-06-13   Wrocław  Sen

  1000 m wykres

  2:38.35   2007-05-30   Poznań  U18
  2:28.34   2009-08-17   Międzyzdroje  U20
  2:30.57   2011-05-07   Szprotawa  U23
  2:30.74   2012-04-27   Słubice  U23

  1500 m wykres

  4:11.03   2008-08-29   Słubice  U18
  4:00.72   2009-07-18   Białogard  U20
  3:57.28   2010-09-12   Zielona Góra  U20
  3:49.90   2011-08-13   Bydgoszcz  U23
  3:54.13   2012-06-17   Bielsko-Biała  U23
  3:53.22   2014-07-02   Katowice  Sen
  3:54.13   2015-06-13   Kraków  Sen
  3:57.06   2016-06-03   Łódź  Sen

  Półmaraton wykres

  1:16:47   2014-09-07   Piła  Sen
  1:14:08   2016-09-04   Piła  Sen
  1:17:48   2017-09-03   Piła  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.029339075088501 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl