Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Konrad
nazwisko : SZUSTER
data ur. : 1984-01-21 (Masters) 36 249
płeć : Mężczyzna
klub : SL WKS Zawisza Bydgoszcz

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (5) wykres

  11.74   1999-10-03   Lublin  U16

  Kula (6) wykres

  12.96   2000-10-07   Puławy  U18
  14.97   2001-07-27   Poznań  U18
  15.79   2003-06-28   Zamość  U20

  Kula (7.26) wykres

  12.78   2002-06-15   Lublin  U20

  Dysk (1) wykres

  46.63   1999-10-03   Lublin  U16
  36.55   2000-10-07   Puławy  U18

  Dysk (1.5) wykres

  34.46   1999-09-19   Lublin  U16
  50.33   2000-09-23   Zamość  U18
  57.13   2001-10-21   Puławy  U18

  Dysk (2) wykres

  46.50   2001-09-15   Kraków  U18
  51.38   2002-08-18   Zamość  U20
  49.96   2003-09-06   Częstochowa  U20
  56.50   2004-07-04   Bydgoszcz  U23
  57.42   2005-06-26   Biała Podlaska  U23
  56.64   2006-07-15   Gdańsk  U23
  60.00   2007-06-14   Lublin  Sen
  62.34   2008-07-06   Szczecin  Sen
  61.71   2009-05-03   Białystok  Sen
  62.70   2010-05-03   Białystok  Sen
  61.38   2011-08-05   Sopot  Sen
  63.40   2012-08-31   Aleksandrów Łódzki  Sen
  63.16   2013-07-13   Sopot  Sen

  Młot (6) wykres

  34.78   2000-07-08   Lublin  U18
  33.78   2001-08-26   Zamość  U18

  Dysk (1.75) wykres

  58.44   2003-06-29   Zamość  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.024455070495605 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl