Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC
imię : Justyna
nazwisko : ŚWIĘTY-ERSETIC (ŚWIĘTY)
data ur. : 1992-12-03 (Sen) 27 249
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  12.10 (+0.4)   2020-06-20   Chorzów  Sen

  200 m wykres

  25.95 (+1.9)   2009-07-18   Sosnowiec  U18
  25.36 (0.0)   2010-06-02   Sosnowiec  U20
  25.92 (-3.4)   2011-06-05   Częstochowa  U20
  24.97 (-0.4)   2012-06-06   Sosnowiec  U23
  24.46 (+0.2)   2013-06-30   Bydgoszcz  U23
  23.81 (+0.4)   2014-08-31   Inowrocław  U23
  24.46 (+0.6)   2016-09-03   Częstochowa  Sen
  23.98 (+1.6)   2019-05-29   Wrocław  Sen

  300 m wykres

  42.40   2006-06-24   Częstochowa  U16
  40.79   2007-09-30   Słubice  U16
  41.58   2008-05-10   Bielsko-Biała  U18
  39.87   2010-05-09   Chorzów  U20
  39.88   2011-05-08   Sosnowiec  U20
  37.96   2014-09-06   Kraków  U23
  37.50   2016-06-11   Sosnowiec  Sen
  36.58   2017-05-20   Warszawa  Sen
  36.50   2019-06-20   Ostrava (CZE)  Sen
  37.05   2020-06-20   Chorzów  Sen

  400 m wykres

  59.47   2007-09-08   Sosnowiec  U16
  57.09   2008-07-26   Bydgoszcz  U18
  55.55   2009-07-25   Kraków  U18
  55.30   2010-05-15   Sosnowiec  U20
  55.51   2011-06-25   Toruń  U20
  52.81   2012-06-16   Bielsko-Biała  U23
  52.22   2013-07-13   Tampere (FIN)  U23
  52.22   2014-07-20   Sopot  U23
  52.44   2015-07-10   Gwangju (KOR)  Sen
  51.62   2016-08-14   Rio de Janeiro (BRA)  Sen
  51.15   2017-06-11   Hengelo (NED)  Sen
  50.41   2018-08-11   Berlin (GER)  Sen
  50.85   2019-06-16   Chorzów  Sen

  600 m wykres

  1:37.08   2008-09-13   Chorzów  U18
  1:34.20   2009-09-06   Sosnowiec  U18
  1:27.76   2012-05-03   Sosnowiec  U23
  1:28.88   2013-05-12   Sosnowiec  U23
  1:26.68   2014-05-10   Sosnowiec  U23

  800 m wykres

  2:14.99   2008-06-14   Sosnowiec  U18
  2:16.86   2009-09-19   Chorzów  U18
  2:04.78   2012-05-26   Gdańsk  U23

  300 m pł wykres

  44.91   2010-05-09   Chorzów  U20
  45.61   2011-05-08   Sosnowiec  U20

  400 m pł K wykres

  62.44   2010-06-05   Częstochowa  U20
  62.76   2011-05-27   Katowice  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.025454998016357 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl