Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Wojciech PRACZYK
imię : Wojciech
nazwisko : PRACZYK
data ur. : 1993-01-10 (Sen) 27 282
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Kula (4) wykres

  15.98   2008-09-12   Słubice  U16
  16.35   2009-06-03   Szprotawa  U18

  Kula (5) wykres

  16.81   2009-05-20   Szprotawa  U18
  18.27   2010-07-17   Zgorzelec  U18

  Kula (6) wykres

  16.88   2011-05-26   Zielona Góra  U20
  18.14   2012-05-06   Zielona Góra  U20
  13.18   2017-05-13   Szprotawa  Sen

  Kula (7.26) wykres

  12.75   2010-04-10   Bolesławiec  U18
  14.44   2011-05-07   Szprotawa  U20
  14.71   2012-09-08   Kraków  U20
  15.53   2018-05-12   Szprotawa  Sen
  15.10   2019-05-11   Szprotawa  Sen

  Dysk (1) wykres

  40.79   2006-10-12   Słubice  U14
  48.61   2007-09-16   Słubice  U16
  63.03   2008-06-12   Zielona Góra  U16

  Dysk (1.5) wykres

  40.37   2006-09-15   Słubice  U14
  47.33   2008-08-30   Słubice  U16
  58.85   2009-06-13   Słubice  U18
  62.20   2010-06-18   Słubice  U18

  Dysk (2) wykres

  46.40   2009-06-18   Słubice  U18
  53.00   2010-04-10   Bolesławiec  U18
  54.10   2011-05-07   Szprotawa  U20
  58.49   2012-06-16   Bielsko-Biała  U20
  58.07   2013-06-02   Słubice  U23
  60.87   2014-05-10   Szprotawa  U23
  59.65   2015-05-17   Halle (GER)  U23
  60.12   2016-05-08   Stalowa Wola  Sen
  59.27   2017-04-22   Wiechlice  Sen
  60.61   2018-04-14   Wiechlice  Sen
  57.38   2019-05-11   Szprotawa  Sen

  Młot (5) wykres

  48.82   2010-10-02   Zielona Góra  U18

  Młot (7.26) wykres

  43.21   2016-05-28   Warszawa  Sen

  Dysk (1.75) wykres

  51.22   2009-09-19   Zielona Góra  U18
  60.25   2010-04-24   Wiechlice  U18
  62.26   2011-06-26   Toruń  U20
  64.22   2012-06-24   Białystok  U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.35561800003052 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl