Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Marek MILEWSKI
imię : Marek
nazwisko : MILEWSKI
data ur. : 1992-06-15 (Sen) 28 104
płeć : Mężczyzna
klub : TS AKS Chorzów

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.93 (-0.8)   2011-08-20   Zlín (CZE)  U20
  11.91 (-0.5)   2012-05-18   Bydgoszcz  U23
  13.16 (-2.9)   2016-06-03   Łódź (AZS)  Sen

  200 m wykres

  25.15 (-0.5)   2007-05-19   Bielsko-Biała  U16
  23.53 (0.0)   2010-06-02   Sosnowiec  U20
  23.74 (+0.4)   2011-09-03   Sosnowiec  U20
  23.89 (+1.9)   2012-05-13   Częstochowa  U23
  23.75 (0.0)   2013-06-02   Częstochowa  U23
  25.16 (-0.2)   2014-05-24   Sosnowiec  U23
  25.64 (-1.0)   2015-05-23   Łódź  Sen

  300 m wykres

  37.9   2007-09-22   Bielsko-Biała  U16
  38.15   2009-05-01   Sosnowiec  U18
  36.45   2010-05-01   Sosnowiec  U20
  36.72   2011-05-08   Sosnowiec  U20
  37.65   2012-04-29   Chorzów  U23
  37.73   2013-04-27   Sosnowiec  U23

  400 m wykres

  54.09   2007-09-01   Sosnowiec  U16
  52.25   2008-06-07   Bielsko-Biała  U18
  52.49   2009-06-21   Częstochowa  U18
  51.28   2010-05-08   Częstochowa  U20
  52.25   2011-06-11   Sosnowiec  U20
  52.36   2012-06-09   Chorzów  U23
  52.49   2013-06-07   Łódź  U23
  54.71   2014-05-31   Białystok  U23

  500 m wykres

  1:09.57   2011-04-30   Sosnowiec  U20
  1:08.32   2012-05-03   Sosnowiec  U23

  600 m wykres

  1:27.48   2007-09-16   Częstochowa  U16
  1:30.14   2009-04-26   Chorzów  U18
  1:26.41   2010-04-25   Chorzów  U20

  800 m wykres

  2:06.33   2009-05-17   Częstochowa  U18

  W dal wykres

  4.43 (-2.0)   2015-05-23   Łódź  Sen

  Oszczep (800) wykres

  28.11   2016-06-04   Łódź  Sen
  36.54   2017-05-27   Łódź  Sen
  31.58   2018-05-27   Lublin  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.22817802429199 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl