Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Bolesław
nazwisko : JABŁOŃSKI
data ur. : 1993-03-16 (Sen) 27 226
płeć : Mężczyzna
klub : OŚ AZS Poznań

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  300 m wykres

  40.44   2008-09-13   Poznań  U16

  400 m wykres

  57.60   2008-09-07   Poznań  U16
  54.56   2009-05-16   Poznań  U18
  53.41   2010-09-11   Łódź  U18
  51.22   2011-08-28   Biała Podlaska  U20
  50.85   2012-05-20   Żerków  U20
  51.91   2013-06-07   Łódź  U23
  52.07   2014-05-31   Białystok  U23
  51.34   2015-05-22   Łódź  U23
  51.64   2016-06-03   Łódź (AZS)  Sen
  52.65   2017-05-26   Łódź  Sen

  600 m wykres

  1:29.81   2008-09-06   Poznań  U16
  1:26.05   2010-09-05   Poznań  U18
  1:24.93   2012-04-28   Poznań  U20

  800 m wykres

  2:09.33   2008-05-10   Poznań  U16
  2:02.27   2009-08-28   Biała Podlaska  U18
  1:59.87   2010-06-06   Szczecin  U18
  1:52.93   2011-09-10   Poznań  U20
  1:54.82   2012-05-20   Żerków  U20
  1:58.45   2013-06-08   Łódź  U23
  2:01.11   2014-06-01   Białystok  U23
  1:56.33   2015-05-23   Łódź  U23
  1:57.24   2016-06-04   Łódź  Sen
  1:59.76   2017-05-27   Łódź  Sen

  1000 m wykres

  2:57.81   2007-07-17   Poznań  U16
  2:46.07   2008-05-23   Poznań  U16
  2:41.35   2009-04-30   Poznań  U18
  2:36.63   2010-04-30   Poznań  U18
  2:27.76   2011-09-03   Leszno  U20
  2:29.19   2012-04-27   Bydgoszcz  U20

  1500 m wykres

  4:11.23   2010-06-19   Bydgoszcz  U18
  4:05.70   2011-06-11   Poznań  U20

  2000 m wykres

  6:29.84   2007-06-02   Poznań  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.29943990707397 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl