Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Katarzyna
nazwisko : JANKOWSKA
data ur. : 1993-04-21 (Sen) 26 345
płeć : Kobieta
klub : MKS Bolesłavia Bolesławiec

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  14.32 (-1.1)   2009-04-25   Zgorzelec  U18

  200 m wykres

  28.83 (-2.5)   2009-06-06   Zgorzelec  U18
  28.49 (+0.4)   2011-05-28   Toruń  U20

  300 m wykres

  46.02   2009-04-25   Zgorzelec  U18

  400 m wykres

  64.60   2009-05-21   Zgorzelec  U18
  66.09   2010-05-01   Wrocław  U18

  600 m wykres

  1:47.75   2010-04-24   Zgorzelec  U18

  800 m wykres

  2:29.09   2009-06-07   Zgorzelec  U18
  2:23.03   2010-05-29   Zgorzelec  U18
  2:26.20   2011-05-29   Toruń  U20

  100 m pł MŁ wykres

  16.97 (0.0)   2007-09-16   Słubice  U16
  17.26 (0.0)   2008-05-25   Wrocław  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  16.95 (-0.2)   2009-07-18   Zgorzelec  U18

  100 m pł wykres

  16.81 (+1.9)   2011-05-28   Toruń  U20

  300 m pł wykres

  50.29   2007-05-12   Wrocław  U16
  48.89   2008-05-30   Wrocław  U16
  48.46   2009-06-04   Wrocław  U18

  400 m pł K wykres

  74.26   2008-06-14   Wrocław  U16
  68.49   2009-05-31   Wrocław  U18
  69.27   2010-06-06   Wrocław  U18
  72.83   2011-09-10   Częstochowa  U20

  Wzwyż wykres

  1.40   2009-05-27   Wrocław  U18
  1.40   2011-05-07   Bogatynia  U20

  W dal wykres

  4.59 (+0.1)   2009-06-07   Zgorzelec  U18
  4.42 (+0.5)   2011-05-29   Toruń  U20

  Kula (4) wykres

   6.84   2009-06-06   Zgorzelec  U18
   7.28   2011-05-15   Zgorzelec  U20

  Oszczep (600) wykres

  20.61   2009-06-07   Zgorzelec  U18
  20.55   2011-05-07   Bogatynia  U20

  7-bój wykres

  3480   2011-05-29   Toruń  U20

  7-bój J MŁ wykres

  3355   2009-06-07   Zgorzelec  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.3177661895752 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl