Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Karolina TCHORZEWSKA
imię : Karolina
nazwisko : TCHORZEWSKA
data ur. : 1993-10-09 (Sen) 26 181
płeć : Kobieta
klub : AZS UMCS Lublin

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.10 (0.0)   2009-09-12   Lublin  U18
  13.13 (+1.7)   2011-06-11   Lublin  U20
  12.89 (+1.6)   2017-06-17   Krasnystaw  Sen
  13.56 (-2.8)   2018-05-12   Biała Podlaska  Sen

  200 m wykres

  27.37 (-1.2)   2007-05-26   Zamość  U16
  28.01 (+1.8)   2008-10-05   Lublin  U16
  26.25 (+1.7)   2009-09-12   Lublin  U18
  27.84 (0.0)   2010-05-15   Krasnystaw  U18
  26.38 (+1.4)   2011-06-18   Zamość  U20
  26.85 (-0.1)   2013-06-23   Puławy  U23
  26.46 (+0.5)   2016-06-04   Łódź  Sen
  25.76 (+0.7)   2017-06-17   Krasnystaw  Sen

  300 m wykres

  42.13   2007-06-20   Lublin  U16
  43.58   2008-05-10   Biała Podlaska  U16
  42.66   2009-05-09   Biała Podlaska  U18
  41.33   2010-06-22   krasnystaw  U18
  41.78   2011-06-11   Lublin  U20
  40.89   2017-05-13   Biała Podlaska  Sen
  42.16   2018-05-12   Biała Podlaska  Sen

  400 m wykres

  61.79   2007-05-12   Lublin  U16
  62.15   2008-08-29   Olsztyn  U16
  57.64   2009-08-27   Biała Podlaska  U18
  57.08   2010-09-11   Łódź  U18
  56.71   2011-05-14   Lublin  U20
  58.21   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
  59.11   2014-05-31   Białystok  U23
  57.78   2015-09-12   Kraków  U23
  56.65   2016-06-11   Radom  Sen
  56.47   2017-06-03   Zamość  Sen
  57.42   2018-05-26   Lublin  Sen

  600 m wykres

  1:39.83   2007-10-06   Lublin  U16
  1:38.64   2008-05-15   Lublin  U16
  1:39.25   2016-05-07   Puławy  Sen

  800 m wykres

  2:23.75   2008-09-28   Rzeszów  U16
  2:16.39   2009-10-03   Lublin  U18
  2:17.49   2010-09-18   Lublin  U18

  100 m pł J MŁ wykres

  17.58 (+0.3)   2009-08-22   Lublin  U18

  300 m pł wykres

  49.65   2008-08-23   Olsztyn  U16

  400 m pł K wykres

  63.75   2009-08-28   Biała Podlaska  U18
  62.45   2010-09-12   Łódź  U18
  62.43   2011-05-22   Rzeszów  U20
  66.12   2015-06-27   Radom  U23
  61.93   2016-05-28   Biała Podlaska  Sen
  61.88   2017-06-11   Kutno  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.31106686592102 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl