Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Mirela WESOŁOWSKA
imię : Mirela
nazwisko : WESOŁOWSKA (KUJAWA)
data ur. : 1989-07-04 (Sen) 31 85
płeć : Kobieta
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.31 (0.0)   2010-04-25   Chorzów  U23
  13.37 (+0.6)   2012-05-26   Wrocław  Sen
  13.36 (-0.7)   2013-06-01   Częstochowa  Sen
  12.87 (-0.4)   2015-05-03   Wrocław  Sen
  12.99 (-3.3)   2016-05-01   Sosnowiec  Sen
  12.94 (-1.4)   2017-05-03   Bielsko-Biała  Sen

  200 m wykres

  27.23 (+0.4)   2009-05-02   Wrocław  U23
  26.57 (+0.7)   2010-05-15   Wrocław  U23
  26.55 (+0.7)   2011-05-14   Sosnowiec  U23
  26.46 (+0.7)   2013-06-02   Częstochowa  Sen
  26.38 (-1.3)   2014-06-07   Zgorzelec  Sen
  26.12 (-0.7)   2015-06-06   Kraków  Sen
  25.86 (+0.6)   2020-08-23   Kraków  Sen

  300 m wykres

  41.79   2010-04-25   Chorzów  U23
  42.19   2011-04-30   Kędzierzyn-Koźle  U23
  40.41   2015-05-03   Wrocław  Sen
  40.75   2016-05-01   Sosnowiec  Sen
  40.04   2017-05-03   Bielsko-Biała  Sen

  400 m wykres

  59.26   2008-06-28   Sosnowiec  U20
  58.11   2009-06-06   Warszawa  U23
  59.13   2010-05-22   Biała Podlaska  U23
  59.22   2011-05-28   Poznań  U23
  59.84   2012-05-18   Bydgoszcz  Sen
  57.74   2013-06-07   Łódź  Sen
  57.36   2014-06-11   Kędzierzyn-Koźle  Sen
  56.32   2016-06-18   Kędzierzyn-Koźle  Sen

  600 m wykres

  1:37.77   2009-04-25   Kędzierzyn-Koźle  U23
  1:33.31   2018-04-28   Opole  Sen

  800 m wykres

  2:26.18   2009-05-03   Wrocław  U23
  2:23.14   2011-08-12   Bydgoszcz  U23
  2:20.83   2013-05-12   Wrocław  Sen
  2:15.06   2014-06-08   Zgorzelec  Sen
  2:12.66   2015-06-07   Kraków  Sen
  2:13.44   2017-06-18   Wrocław  Sen
  2:16.41   2018-09-01   Inowrocław  Sen

  100 m pł wykres

  17.61 (-1.9)   2008-09-06   Częstochowa  U20
  16.38 (+0.5)   2009-10-10   Opole  U23
  16.24 (-0.1)   2010-10-02   Opole  U23
  15.32 (+0.1)   2011-05-14   Sosnowiec  U23
  15.51 (+1.8)   2013-05-18   Łódź  Sen
  15.59 (-2.6)   2014-06-07   Zgorzelec  Sen
  14.98 (-0.5)   2015-06-06   Kraków  Sen
  15.07 (-2.3)   2020-06-27   Opole  Sen

  400 m pł K wykres

  64.62   2007-06-09   Bielsko-Biała  U20
  64.59   2008-08-01   Toruń  U20
  62.31   2009-09-05   Toruń  U23
  62.50   2010-10-03   Opole  U23
  61.30   2011-07-03   Gdańsk  U23
  61.94   2012-06-15   Bielsko-Biała  Sen
  61.37   2013-07-19   Toruń  Sen
  60.67   2014-07-29   Szczecin  Sen
  59.40   2015-06-04   Kędzierzyn Koźle  Sen
  58.20   2016-06-12   Kraków  Sen
  58.96   2017-07-21   Białystok  Sen
  58.64   2018-07-20   Lublin  Sen
  59.34   2019-06-22   Kraków  Sen
  58.92   2020-08-29   Włocławek  Sen

  Wzwyż wykres

  1.55   2009-10-10   Opole  U23
  1.53   2011-05-14   Sosnowiec  U23
  1.48   2013-05-12   Wrocław  Sen
  1.54   2014-06-07   Zgorzelec  Sen
  1.60   2015-06-06   Kraków  Sen

  W dal wykres

  5.10 (+0.8)   2008-09-06   Częstochowa  U20
  5.09 (0.0)   2009-10-11   Opole  U23
  5.08 (+1.3)   2011-05-15   Sosnowiec  U23
  4.92 (0.0)   2013-05-12   Wrocław  Sen
  5.01 (+1.0)   2014-06-08   Zgorzelec  Sen
  4.93 (+1.9)   2015-06-07   Kraków  Sen

  Kula (4) wykres

   7.36   2009-10-10   Opole  U23
   8.44   2011-08-11   Bydgoszcz  U23
   7.85   2013-05-12   Wrocław  Sen
   7.39   2014-06-07   Zgorzelec  Sen
   9.30   2015-06-06   Kraków  Sen

  Oszczep (600) wykres

  22.20   2009-10-11   Opole  U23
  26.24   2011-10-09   Opole  U23
  21.60   2013-05-12   Wrocław  Sen
  25.68   2014-06-08   Zgorzelec  Sen
  26.40   2015-06-07   Kraków  Sen

  7-bój wykres

  1715   2007-06-10   Bielsko-Biała  U20
  3943   2009-10-11   Opole  U23
  4315   2011-05-15   Sosnowiec  U23
  4084   2013-05-12   Wrocław  Sen
  4462   2014-06-08   Zgorzelec  Sen
  4726   2015-06-07   Kraków  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.42858004570007 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl