Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Dawid
nazwisko : KLAYBOR
data ur. : 1990-06-26 (Sen) 30 19
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Chojniczanka 1930 Chojnice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  400 m wykres

  50.01   2008-07-27   Sopot  U20
  50.76   2009-06-27   Sopot  U20

  800 m wykres

  1:52.34   2008-06-15   Warszawa  U20
  1:53.25   2009-06-20   Grudziądz  U20
  1:52.48   2010-06-06   Bydgoszcz  U23
  1:52.71   2013-07-09   Białogard  Sen

  1000 m wykres

  2:30.18   2008-05-03   Toruń  U20
  2:31.58   2009-05-03   Bydgoszcz  U20

  1500 m wykres

  4:03.70   2007-09-22   Toruń  U18
  3:57.11   2008-08-03   Toruń  U20
  3:57.64   2009-07-05   Słupsk  U20
  3:54.73   2010-05-29   Bydgoszcz  U23
  3:49.77   2012-08-25   Chojnice  U23

  2000 m wykres

  6:05.0   2007-04-28   Bydgoszcz  U18
  5:30.47   2010-05-01   Bydgoszcz  U23

  3000 m wykres

   9:18.82   2007-06-23   Sopot  U18
   8:50.68   2010-06-26   Gdańsk  U23
   8:25.98   2011-06-29   Halluin (FRA)  U23
   8:15.13   2012-05-26   Gdańsk  U23
   8:15.81   2013-06-01   Gdańsk  Sen
   8:48.96   2016-07-30   Nové Město n.Metují (CZE)  Sen

  5000 m wykres

  14:55.32   2010-07-08   Bielsko-Biała  U23
  14:40.88   2011-08-13   Bydgoszcz  U23
  14:26.31   2012-09-02   Radom  U23

  10000 m wykres

  31:25.69   2010-09-11   Zamość  U23
  31:57.49   2011-09-17   Białe Błota  U23

  Półmaraton wykres

  1:13:57   2015-09-13   Zielona Góra  Sen
  1:12:28   2016-11-09   Zielona Góra  Sen

  Mila wykres

  4:13.33   2013-09-18   Częstochowa  Sen

  10 km wykres

  31:05   2013-08-03   Gdańsk  Sen
  30:28   2014-04-13   Warszawa  Sen
  31:19   2015-11-11   Gubin  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.36866402626038 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl