Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Katarzyna FURMANEK
imię : Katarzyna
nazwisko : FURMANEK
data ur. : 1996-02-19 (Sen) 24 136
płeć : Kobieta
klub : KKL Kielce

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  600 m wykres

  2:28.13   2011-10-08   Kielce  U16

  100 m pł MŁ wykres

  19.17 (+1.1)   2011-10-08   Kielce  U16

  Dysk (0.75) wykres

  30.95   2007-09-17   Kielce  U12
  32.06   2008-06-14   Kielce  U14
  41.25   2009-09-23   Kielce  U14
  41.66   2010-05-08   Kielce  U16
  44.82   2011-09-09   Kielce  U16

  W dal wykres

  4.55 (+1.4)   2011-10-08   Kielce  U16

  Kula (3) wykres

  10.46   2009-09-18   Kielce  U14
  12.76   2010-09-26   Toruń  U16
  13.86   2011-10-02   Kielce  U16
  13.00   2013-05-12   Rzeszów  U18

  Kula (4) wykres

   9.87   2009-10-03   Kielce  U14
  11.06   2010-05-08   Kielce  U16
  11.59   2011-07-16   Sosnowiec  U16
  11.42   2015-05-09   Kielce  U20
  11.59   2016-09-03   Kielce  U23

  Młot (3) wykres

  28.47   2007-10-13   Kielce  U12
  39.79   2008-06-07   Łódź  U14
  49.76   2009-09-12   Kielce  U14
  50.71   2010-09-11   Kielce  U16
  61.27   2011-10-01   Kielce  U16
  65.23   2012-03-24   Kielce  U18
  69.56   2013-07-27   Łódź  U18
  69.61   2018-09-22   Ostróda  U23
  72.64   2019-05-18   Kielce  Sen

  Dysk (1) wykres

  31.59   2009-08-23   Kielce  U14
  35.76   2010-05-15   Kielce  U16
  40.21   2011-09-24   Kielce  U16
  42.74   2012-07-22   Kraków  U18
  42.70   2013-06-01   Kielce  U18
  41.46   2014-06-30   Toruń  U20
  44.59   2015-06-30   Biała Podlaska  U20
  45.61   2016-05-01   Bojanowo  U23
  43.64   2017-05-13   Kielce  U23
  42.26   2018-07-01   Sieradz  U23
  39.02   2020-06-27   Kielce  Sen

  Młot (4) wykres

  29.59   2008-10-10   Kielce  U14
  42.56   2009-10-03   Kielce  U14
  45.43   2010-05-08   Kielce  U16
  52.81   2011-09-24   Kielce  U16
  54.78   2012-06-06   Sosnowiec  U18
  62.63   2013-05-04   Poznań  U18
  63.94   2014-06-18   Toruń  U20
  64.83   2015-06-29   Biała Podlaska  U20
  67.11   2016-05-13   Kielce  U23
  69.60   2017-06-10   Szczecin  U23
  68.41   2018-07-22   Lublin  U23
  69.68   2019-07-12   Neapol (ITA)  Sen
  71.02   2020-06-20   Chorzów  Sen

  Młot (6) wykres

  45.55   2016-07-02   Kielce  U23

  Oszczep (600) wykres

  29.14   2009-09-18   Kielce  U14
  32.19   2010-05-08   Kielce  U16
  14.96   2011-05-14   Kielce  U16

  4-bój K MŁ wykres

  1629   2011-10-08   Kielce  U16

  Ciężarek (9) wykres

  17.44   2015-09-19   Warszawa  U20
  17.51   2016-07-02   Kielce  U23
  19.27   2017-12-22   Kielce  U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.061277151107788 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl