Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Anna SZYSZKA
imię : Anna
nazwisko : SZYSZKA
data ur. : 1990-02-14 (Sen) 31 121
płeć : Kobieta
klub : KS Prefbet-Sonarol

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  31.51 (+1.3)   2011-05-29   Poznań  U23

  800 m wykres

  2:31.59   2012-05-19   Bydgoszcz  U23

  1500 m wykres

  5:01.42   2007-06-23   Warszawa  U18
  5:13.07   2009-05-16   Warszawa  U20
  4:52.55   2011-05-28   Poznań  U23
  5:21.38   2012-05-18   Bydgoszcz  U23
  4:41.78   2017-07-23   Białystok  Sen

  2000 m wykres

  7:19.53   2009-05-07   Siedlce  U20

  3000 m wykres

  11:18.90   2007-05-13   Warszawa  U18
  10:56.49   2010-05-23   Warszawa  U23
  10:47.55   2011-09-04   Warszawa  U23

  5000 m wykres

  17:52.99   2014-06-11   Łomża  Sen
  17:03.63   2015-06-02   Łomża  Sen
  16:55.73   2016-06-08   Łomża  Sen
  17:09.09   2017-06-07   Łomża  Sen
  18:11.36   2018-07-22   Lublin  Sen
  17:41.23   2019-05-29   Wrocław  Sen
  18:09.17   2021-04-24   Goleniów  Sen

  10000 m wykres

  39:12.17   2011-09-17   Białe Błota  U23
  35:39.07   2015-05-16   Wieliczka  Sen
  35:14.93   2016-05-21   Białogard  Sen
  37:17.60   2018-04-28   Łomża  Sen
  36:43.59   2020-09-19   Karpacz  Sen
  36:59.03   2021-04-24   Goleniów  Sen

  Półmaraton wykres

  1:27:19   2011-05-08   Ostrołęka  U23
  1:23:22   2014-08-31   Warszawa  Sen
  1:15:36   2015-09-06   Piła  Sen
  1:20:26   2016-08-28   Warszawa  Sen
  1:35:23   2017-09-03   Piła  Sen
  1:21:51   2018-03-25   Warszawa  Sen
  1:19:31   2019-09-08   Piła  Sen

  Maraton wykres

  2:37:47   2015-09-27   Warszawa  Sen
  2:46:33   2016-04-17   Łódź  Sen
  2:52:12   2019-04-28   Kraków  Sen

  Przełaj wykres

  :18:02   2015-03-22   Iława  Sen
  :21:50   2020-11-28   Kwidzyn  Sen

  10 km wykres

  35:09   2015-10-03   Kozienice  Sen

  5 km wykres

  17.19   2015-08-30   Siedlce  Sen

  15 km wykres

  54:53   2015-01-18   Warszawa  Sen

  b.górski na krótkim dyst. wykres

  :34:42   2020-10-04   Krynki  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.022125005722046 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl