Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Paweł GWIAZDOŃ
imię : Paweł
nazwisko : GWIAZDOŃ
data ur. : 1991-09-03 (Sen) 27 349
płeć : Mężczyzna
klub : AZS-AWF Katowice

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  11.97 (0.0)   2009-08-31   Sosnowiec  U20
  11.89 (-0.9)   2010-05-26   Katowice  U20
  11.45 (+0.2)   2011-06-04   Częstochowa  U23
  11.54 (0.0)   2013-05-12   Sosnowiec  U23
  11.55 (-0.4)   2014-08-28   Sosnowiec  Sen
  11.39 (-0.5)   2017-06-10   Siedlce  Sen

  200 m wykres

  23.45 (+0.2)   2009-06-07   Bielsko-Biała  U20
  23.30 (+1.0)   2010-06-02   Sosnowiec  U20
  22.99 (+1.1)   2011-05-15   Sosnowiec  U23
  22.77 (+0.5)   2012-06-03   Bielsko-Biała  U23
  22.52 (+0.8)   2013-05-12   Sosnowiec  U23
  22.60 (+0.1)   2014-08-28   Sosnowiec  Sen
  22.93 (-1.1)   2015-05-23   Łódź  Sen

  300 m wykres

  36.84   2009-05-01   Sosnowiec  U20
  34.66   2012-08-30   Sosnowiec  U23
  34.84   2014-05-10   Sosnowiec  Sen

  400 m wykres

  52.55   2009-09-12   Sosnowiec  U20
  50.08   2010-06-12   Sosnowiec  U20
  49.08   2011-08-05   Sopot  U23
  48.84   2012-09-15   Sosnowiec  U23
  47.41   2013-06-29   Bydgoszcz  U23
  48.11   2014-07-22   Sosnowiec  Sen
  47.99   2015-07-11   Sosnowiec  Sen
  47.99   2016-05-21   Łódź  Sen
  48.01   2017-06-17   Bielsko-Biała  Sen
  48.79   2018-07-08   Kraków  Sen
  49.81   2019-06-08   Kraków  Sen

  500 m wykres

  1:04.70   2012-05-03   Sosnowiec  U23

  400 m pł J MŁ wykres

  62.52   2007-09-08   Sosnowiec  U18
  58.14   2008-06-21   Częstochowa  U18

  400 m pł wykres

  55.18   2009-07-04   Słupsk  U20
  53.81   2010-06-26   Białystok  U20
  53.79   2011-05-22   Łódź  U23
  52.28   2012-09-02   Radom  U23
  51.48   2013-06-15   Sosnowiec  U23
  52.00   2014-07-30   Szczecin  Sen
  51.32   2015-07-20   Kraków  Sen
  51.08   2016-06-24   Bydgoszcz  Sen
  51.30   2017-06-11   Kutno  Sen
  51.00   2018-06-10   Gliwice  Sen
  53.29   2019-06-02   Gliwice  Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.24377393722534 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl