Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Katarzyna CERBIŃSKA
imię : Katarzyna
nazwisko : CERBIŃSKA
data ur. : 1993-08-02 (Sen) 26 18
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  200 m wykres

  27.45 (+0.7)   2010-10-02   Zielona Góra  U18
  27.50 (-1.0)   2011-10-08   Zielona Góra  U20
  28.47 (-0.7)   2013-10-05   Zielona Góra  U23

  800 m wykres

  2:39.94   2010-10-03   Zielona Góra  U18
  2:35.14   2011-10-09   Zielona Góra  U20

  100 m pł MŁ wykres

  16.26 (+1.5)   2008-05-21   Zielona Góra  U16

  100 m pł wykres

  16.58 (-0.6)   2010-10-02   Zielona Góra  U18
  16.64 (-1.0)   2011-10-08   Zielona Góra  U20
  17.43 (-0.7)   2013-10-05   Zielona Góra  U23

  Wzwyż wykres

  1.56   2008-06-07   Zielona Góra  U16
  1.66   2010-10-02   Zielona Góra  U18
  1.70   2011-05-17   Zielona Góra  U20
  1.74   2012-05-23   Zielona Góra  U20
  1.57   2013-10-05   Zielona Góra  U23
  1.59   2014-05-31   Białystok  U23
  1.68   2016-06-03   Łódź (AZS)  Sen
  1.66   2017-05-26   Łódź  Sen
  1.64   2019-05-24   Łódź  Sen

  Tyczka wykres

  3.20   2008-09-09   Zielona Góra  U16
  3.50   2009-09-11   Zielona Góra  U18
  3.60   2010-05-03   Zielona Góra  U18
  3.70   2011-06-17   Słubice  U20
  3.80   2012-06-02   Wrocław  U20
  3.60   2013-06-22   Szczecin  U23
  3.60   2014-08-31   Inowrocław  U23
  3.90   2015-07-21   Kraków  U23

  W dal wykres

  4.95 (+0.8)   2008-06-07   Zielona Góra  U16
  5.36 (+1.4)   2010-08-17   Międzyzdroje  U18
  5.57 (+0.2)   2011-05-26   Zielona Góra  U20
  5.21 (+0.5)   2012-05-23   Zielona Góra  U20
  5.15 (+0.4)   2013-09-08   Zielona Góra  U23

  Kula (3) wykres

  10.58   2008-09-24   Zielona Góra  U16

  Kula (4) wykres

  10.32   2009-05-03   Zielona Góra  U18
  10.35   2010-10-02   Zielona Góra  U18
  10.14   2011-10-08   Zielona Góra  U20
   9.96   2013-10-05   Zielona Góra  U23
   9.39   2014-06-01   Białystok  U23
   9.83   2016-06-04   Łódź  Sen
   9.60   2017-05-27   Łódź  Sen

  Oszczep (600) wykres

  32.12   2009-05-09   Szprotawa  U18
  30.34   2010-10-03   Zielona Góra  U18
  29.11   2011-10-09   Zielona Góra  U20

  7-bój wykres

  4358   2010-10-03   Zielona Góra  U18
  4318   2011-10-09   Zielona Góra  U20

  7-bój J MŁ wykres

  4002   2008-06-08   Zielona Góra  U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.48218202590942 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl