Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Martyna
nazwisko : KUŹNICKA
data ur. : 1993-08-11 (Sen) 27 47
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWFiS Gdańsk

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  100 m wykres

  13.39 (-0.8)   2009-05-02   Sopot  U18
  12.83 (0.0)   2010-08-21   Chojnice  U18
  13.00 (+2.0)   2011-06-11   Chojnice  U20
  13.08 (-0.8)   2012-05-05   Gdańsk  U20

  200 m wykres

  26.18 (+1.3)   2010-08-21   Chojnice  U18
  26.37 (+2.0)   2011-06-11   Chojnice  U20
  26.64 (+0.8)   2012-05-05   Gdańsk  U20
  26.55 (+1.8)   2014-05-31   Gdańsk  U23
  25.63 (+0.5)   2015-06-06   Gdańsk  U23

  300 m wykres

  43.50   2009-05-02   Sopot  U18

  400 m wykres

  61.47   2009-05-10   Sopot  U18
  59.50   2011-05-21   Toruń  U20
  60.78   2013-05-18   Łódź  U23
  60.07   2014-08-09   Białogard  U23
  58.36   2015-06-13   Białogard  U23

  600 m wykres

  1:39.13   2015-05-03   Lidzbark Warmiński  U23

  100 m pł MŁ wykres

  15.50 (+0.7)   2008-09-07   Bydgoszcz  U16

  100 m pł J MŁ wykres

  15.21 (+0.9)   2009-05-23   Toruń  U18
  14.46 (+0.6)   2010-07-25   Zielona Góra  U18

  100 m pł wykres

  14.68 (+1.1)   2011-06-26   Toruń  U20
  14.71 (-0.9)   2012-06-24   Białystok  U20
  15.02 (+0.5)   2013-06-16   Koszalin  U23
  15.11 (+2.0)   2014-08-23   Chojnice  U23
  14.81 (+0.2)   2015-08-29   Toruń  U23

  300 m pł wykres

  47.32   2008-09-06   Bydgoszcz  U16
  44.40   2014-08-23   Chojnice  U23
  44.44   2015-05-13   Gdańsk  U23

  400 m pł K wykres

  65.38   2009-07-25   Kraków  U18
  63.52   2010-05-01   Spała  U18
  63.67   2011-06-24   Toruń  U20
  64.19   2013-06-30   Bydgoszcz  U23
  63.99   2014-05-24   Toruń  U23
  62.11   2015-09-06   Białystok  U23

  W dal wykres

  4.75 (+1.7)   2009-09-05   Chojnice  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.079132080078125 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl