Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Monika NOWAK
imię : Monika
nazwisko : NOWAK
data ur. : 1995-07-11 (Sen) 24 41
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Kraków

  Progresja / progression

  OUTDOOR   INDOOR

  Dysk (0.75) wykres

  34.58   2008-08-29   Sosnowiec  U14
  40.95   2009-09-26   Zamość  U16
  47.71   2010-09-25   Toruń  U16

  Kula (3) wykres

  10.63   2008-09-20   Kraków  U14
  12.51   2009-06-07   Warszawa  U16
  13.90   2010-09-26   Toruń  U16
  15.27   2012-09-22   Kraków  U18

  Kula (4) wykres

  10.70   2009-06-20   Kraków  U16
  11.41   2010-06-12   Kraków  U16
  12.11   2011-05-29   Kraków  U18
  13.71   2012-09-15   Sosnowiec  U18
  14.06   2013-08-29   Łódź  U20
  13.65   2014-07-29   Szczecin  U20
  13.90   2015-09-05   Białystok  U23
  13.98   2016-05-28   Biała Podlaska  U23
  14.36   2017-07-01   Suwałki  U23
  13.96   2018-07-22   Lublin  Sen

  Dysk (1) wykres

  33.76   2009-06-20   Kraków  U16
  41.28   2010-09-12   Kraków  U16
  48.60   2011-07-16   Sosnowiec  U18
  51.17   2012-09-09   Kraków  U18
  52.10   2013-04-27   Kraków  U20
  47.73   2014-04-26   Poznań  U20
  50.71   2015-09-12   Kraków  U23
  51.92   2016-05-08   Kielce  U23
  54.27   2017-07-13   Bydgoszcz  U23
  55.10   2018-07-27   Toruń  Sen
  54.33   2019-05-26   Łódź  Sen

  Młot (4) wykres

  39.21   2015-05-17   Łódź  U23

  Oszczep (600) wykres

  38.88   2010-09-05   Sosnowiec  U16
  23.91   2011-04-30   Kraków  U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.27112507820129 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl